Bodelning i samboförhållande

2016-09-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo flyttade in i en bostadsrätt för 2 år sedan (då var vi även sambos sedan tidigare). Jag står på bostadsrätten och även hela lånet. Nu verkar det som att vi ska gå skilda vägar. Jag skulle helst av allt bo kvar men har verkligen inte råd att lösa ut honom på något sätt då jag är föräldraledig med våra gemensamma barn. Hur blir det här? Om vi istället skulle sälja lägenheten räknas lånen bort från den summa vi delar på (alltså vinsten-lån=summa vi delar på)? Med Vänliga Hälsningar, Sandra
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

Det som utgör samboegendom kan bli föremål för bodelning. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Om egendomen är enskild pga. någon av anledningarna som anges i 4 § sambolagen, är egendomen inte samboegendom. Om egendomen har varit föremål för avtal som anger att egendomen inte ska vara samboegendom, är egendomen inte samboegendom enligt 9 § sambolagen.

Om bostadsrätten förvärvades för gemensam användning och inte är enskild eller varit föremål för samboavtal, är den således samboegendom och kan bodelas vid en separation. Detta gäller även om du ensamt står som ägare.

Du måste lösa ut honom om bostaden bodelas och du vill bo kvar, eftersom att han har rätt till hälften av bostadens värde (med avdrag för lån). För att bodelning ska ske måste sådan påkallas inom ett år, 8 § 2 st sambolagen.

Om du väljer att sälja bostaden istället för att bo kvar, ska ni ta upp bostadsrättens värde, efter avdrag för latent vinstskatt, i bodelningen. Sedan ska lånen dras av. Det värde som bli kvar är det ni ska dela på.

Ett exempel kan illustrera det hela.

A är sambo med B. A äger en bostadsrätt som är samboegendom. Marknadsvärdet är 2 000 000 kr. A har 1 000 000 kr i lån. A och B separerar. B begär bodelning. Bostaden (och bohaget) ska således bodelas. A köpte bostadsrätten för 1 200 000 kr och kommer vid en försäljning alltså göra 800 000 kr vinst. Skatt kommer dock utgå på denna vinst till 22%. 800 000 x 0,22 = 176 000 i skatt kommer att behöva betalas. I bodelningen ska den framtida skatten inte tas upp på bostadens värde. Bostaden ska alltså tas upp till bodelning med värdet 1 824 000 kr. Av detta utgör 1 000 000 kr lån. Det ska dras av. Det som ska delas mellan samborna är då 824 000 kr. Var och en får 412 000 kr. B måste således lösas ut med 412 000 kr om A inte vill sälja utan istället bo kvar.

Säljer du bostadsrätten innan din sambo har påkallat bodelning, har din sambo däremot ingen rätt till köpeskillingen. Din sambo måste ha begärt bodelning för att denne ska ha rätt till något värde.

Om ni inte väljer att sälja kan fråga uppstå vem som ska anses ha bäst behov av bostaden. Angående denna prövning hänvisas till mitt svar i följande fråga: http://lawline.se/answers/bast-behov-av-gemensam-bostad

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2647)
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

Alla besvarade frågor (85316)