Bilfirma vill inte stå för ytterligare reparationskostnader trots att felet kvarstår - vad gör jag?

2020-05-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejJag köpte en xc70 -16 i slutet av december. Jag upptäckte att den gör ryck i motorvägsfart. Jag lämnade in den på Volvo verkstad och där bytes egr- ventilen mot garanti jag fått vid köpet. Problemet kvarstod så jag lämnade in den igen. Det gjordes en felsökning och dom hittade inget. Jag pratade med verkstaden igen och sa att problemet är kvar. Bilen hamnade på verkstad igen och en djupare felsökning gjordes. Då uppdaterade dom mjukvaror och diesel mjukvara. Men problemet kvarstod och jag ringde verkstaden igen. Jag hade bilen inne igen på verkstad och dom provkörde bilen samt pratade med andra Volvo verkstäder om problemet.Nu misstänker dom spridarna. En kostnad på 25.144 kr. Jag hävdar konsumentköplagen/reklamationsrätt.Att säljaren ska laga felet kostnadsfritt. Jag har hävdat fel inom 2 månader. Dom har fått flera försök att laga felet. Vad ska jag hävda till volvia exakt för att få min laglig rätt ?Bilen har gått 15000 mil och av dom har jag kört 1000 mil.Mvh Ann-Sofie
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår från att du som privatperson har köpt en bil av ett företag. När ett företag säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida bilen är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.

Är bilen felaktig?

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av det du beskriver i din fråga verkar det som att bilen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall bilen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att bilen är att anses som felaktig.

Vilka påföljder kan aktualiseras?

Om en vara, i detta fall bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat avhjälpande samt häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att bilen har omfattande fel vilket innebär att påföljder kan aktualiseras. Detta även om firman åtgärdat felen, då de uppenbarligen inte har åtgärdat felet. Du har rätt att aktualisera ett antal påföljder. Jag rekommenderar dig att i första hand återigen vända dig till bilfirman med ovan anförda argument.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?