Beslut om var barnet ska stå skrivet och gå i förskola vid gemensam vårdnad

2019-12-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej LawLine.Jag och pappan till min 3åriga son har separerat precis.Jag och sonen står skriva i en kommun 2,5 mil ifrån där pappan bor. Och det är också där barnet går i förskola (och har gjort i snart 2 år).Nu tycker pappan att vår son ska bli skriven i och byta dagis till kommunen där han bor. Detta för att han har ett barn sedan tidigare (9år) som bor 1 mil åt andra hållet, och logistiken inte fungerar för honom.Jag förstår att hans logistik inte fungerar, men kan han få igenom att vår son ska byta folkbokföringsadress och dagis p.g.a det ?mvh S
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter finns aktuella bestämmelser i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma kring barnets personliga angelägenheter. Svaret på din fråga beror på huruvida du och barnets pappa har gemensam vårdnad eller inte. Om ni har gemensam vårdnad över barnet ska besluten kring barnets personliga angelägenheter tas av er båda tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Enligt paragrafens andra stycke kan en av vårdnadshavarna ta beslut av enklare karaktär själv, exempelvis vad barnet ska ha på sig för kläder. Beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid måste dock tas av vårdnadshavarna tillsammans. Vilka beslut din sons pappa kan ta utan dig beror alltså på om det är beslut av ingripande betydelse för sonens framtid. Om det bedöms vara det, kan din sons pappa inte ta besluten utan ditt samtycke.

Angående folkbokföring ska man folkbokföras där man är bosatt enligt 6 § folkbokföringslagen. En person anses bosatt där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila enligt 7 § folkbokföringslagen. För barn som har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans, som i ditt fall, får barnet folkbokföras hos den vårdnadshavare som båda är överens om, förutsatt att barnet bor ungefär lika mycket hos båda. Detta enligt 7 a § folkbokföringslagen. Även där behövs det alltså att vårdnadshavarna är överens.

En princip som är viktig att nämna är principen om barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB. Den innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla typer av beslut kring barnet.

Mitt råd till dig är att i första hand förklara för din sons pappa att du motsätter dig dagisbytet och var din son ska stå skriven. Jag kan inte på rak arm lova huruvida förskolebytet i ert fall räknas som ett beslut av ingripande betydelse för ditt barns framtid, men om det bedöms vara det är det inte möjligt för din sons pappa att ta beslutet utan ditt samtycke. Om det är svårt för er att komma överens kan en idé vara att höra av sig till kommunen, de brukar kunna erbjuda hjälp och stöd i den här typen av situationer. Jag kan även rekommendera att höra av dig till Lawline via mail eller telefon, där du kan få ytterligare rådgivning kring ditt ärende.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (739)
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare
2020-07-25 Barnets inflytande i fråga om boende
2020-07-25 Kan en förälder kräva att barnet bor i samma land?
2020-07-24 Vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (82602)