Beskyllning som riktas mot en grupp - förtal/förolämpning?

Under ett samtal på min arbetsplats så hävdar en kollega att alla killar har begått sexövergrepp. Eftersom att jag vet att jag inte begått sådana övergrepp så är min fråga gör min kollega sig skyldig till förtal eller något annat ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att sammanfatta vilka krav som ställs enligt Brottsbalken för att någon ska kunna bli skyldig till förtal respektive förolämpning.

Förtal

För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars har lämnat uppgift som är "ägnad att utsätta denne för andras missaktning" (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken). Det förutsätts vidare att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än "den beskyllde". Det krävs att beskyllningen har varit "ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning". Uttrycket "ägnat att" innebär att den uppgift som lämnas typiskt sätt ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning. Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.

I din situation har kollegan talat om "alla killar". Uttalandet är inte riktat mot en viss kille, någon specifik person har alltså inte blivit beskylld. Agerandet kan därför inte falla in under bestämmelsen.

Förolämpning

En förolämpning ska vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt, 5 kap. 3 § Brottsbalken. Förolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.

Din kollegas beskyllning riktades inte till en viss person. Det kan det var svårt att visa på att personen i fråga var ämnad att såra en viss manlig kollega som var med under samtalet.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Anastasia MatveevaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”