Beräkningar på bodelning innan skilsmässa?

2020-03-25 i Bodelning
FRÅGA
Kan man gör upp en bodelning innan skilsmässa? Min man och jag har separerat och han vill köpa ut mig, vi äger ett hus tillsammans. Han vill att vi kommer överens om en summa innan skilsmässan. Han har tagit dit en värderare/mäklare och nu har han räknat ut min summa som jag ska få baserat på värdet på huset minus:lånmäklararvodeskattMen huset ska ju ej säljas?Går det till så här?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om det är möjligt att göra upp en bodelning innan en eventuell skilsmässa genom att innan skilsmässan räkna på hur mycket pengar du skulle få ut ur ett hus som ni äger tillsammans.

Vad säger lagen?

Regler om skilsmässa och bodelning hittar man i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9:1 ÄktB ska en bodelning göras när ett äktenskap blir upplöst. Egendom som är giftorättsgods ska då fördelas mellan dem. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (alltså det mesta såvida makarna inte avtalat om egendomsförhållandena i ett äktenskapsförord. Egendom kan även vara enskild till följd av gåva, eller testamente (7:1-2 ÄktB).

Enligt 9:2 ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i de ekonomiska förhållanden som råder när tala om skilsmässa väckts (alltså när ansökan kommer in till tingsrätten). Enligt 9:3 ÄktB är makarna skyldiga att redovisa för sin ekonomi tills bodelningen förrättas.

Bedömningen i ditt fall

Ingenting stoppar egentligen din make från att värdera huset och räkna på vad en eventuell bodelning kommer att innebära ekonomiskt, däremot är det förhållandena den dagen som ansökan om skilsmässa görs som kommer bli utgångspunkten för hur egendomen fördelas. De beräkningar han gör innan den dagen kan ju komma att bli inaktuella och kommer antagligen hur som helst behöva göras om. Du bör således inte godta någon slags beräkning han presenterar för dig rakt av utan att kolla att dessa verkligen stämmer med de förhållanden som råder den dag ansökan om skilsmässa görs.

Dessutom framgår det inte av din fråga att det skulle vara självklart att det inte blir du utan istället din make som får ta över bostaden. Enligt 11:8 ÄktB ska den make som bäst behöver den gemensamma bostaden få denna mot en avräkning på sin lott. Det kan ju alltså vara så att det är du som ska få bostaden och inte din man.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2629)
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

Alla besvarade frågor (84176)