Beräkning av laglott

2017-10-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min man dog i Mars och vi hade varit gifta i 1 år då. Tillsammans i 16 år. Han har tre barn sedan förr. Det finns ett testamente och en av döttrarna skriver, jag vill begära jämkning i testamente för utfående av laglott. Hur räknar man ut hur mycket dom skall ha? Vill få ett avslut på det här.
SVAR

Hej jag beklagar sorgen.

Då din fråga rör arv finns bestämmelser kring detta i ärvdabalken ( ÄB ) och äktenskapsbalken ( ÄktB ).

När en make går bort är det första som ska ske en bodelning mellan de båda makarna ( 9 kap 1 § ÄktB ). Huvudregeln vid en bodelning är att allt giftorättsgods läggs samman, avdrag görs för de eventuella skulder makarna har och sedan delas giftorättsgodset lika mellan makarna ( 10 kap 1 § ÄktB och 11 kap 1-3 § ÄktB ). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom och enskild egendom är i sin tur egendom som till exempel har bestämts vara enskild egendom genom äktenskapsförord eller egendom som någon av makarna har fått i gåva eller arv och där det som villkor har angivits att egendomen ska vara mottagarens enskilda ( 7 kap 1 och 2 § ÄktB ). Enligt en regel i äktenskapsbalken kan dock den efterlevande maken begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods ( 12 kap 2 § ÄktB ).

Den del som vid bodelning tillfaller din man utgör hans kvarlåtenskap. Arvslotten är sedan varsin del av kvarlåtenskapen, i detta fall en tredjedel, och laglotten är hälften av arvslotten ( 7 kap 1 § ÄB ). Så din bortgångne makes barn har genom jämkning av testamentet rätt att få ut en sjättedel var av hans kvarlåtenskap.

Dock har du rätt att genom bodelning och arv få egendom som tillsammans kommer upp i ett värde av fyra så kallade prisbasbelopp, vilket i år är 179 200:- ( 3 kap 1 § ÄB ). Detta innebär alltså att du har rätt till egendom av det värdet innan sälkullsbarn har rätt att utfå sin laglott.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95785)