Beräkning av bostadens värde vid bodelning

2021-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Fråga angående övertagande och utköp av villa vid skilsmässa.Villan värderad till knappt 7 miljoner. De äger även en lägenhet värd ca 2400000.När villan värderas ska inte hänsyn tagas till reavinstbeskattningen och mäklararvode? Lån finns på båda bostäderna. Min som vill köpa ut sin exfru från villan, med hur mycket om hon övertar nyinköpt lägenhet?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att de inte har ett äktenskapsförord eller liknande.

Utgångspunkten är att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden din son eller hans fru ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.

Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.

I ditt fall så kommer din sons fru ta över lägenheten. För att komma fram till hur mycket din son måste köpa ut sin fru för så får man räkna fram lägenhetens och husets värde i enlighet med vad som har anförts ovan, det vill säga husets och lägenhetens marknadsvärde minus avdrag mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Det som är kvar av värdet på huset och lägenheten ska läggas samman och delas lika. Därefter ska från hans frus andel göras avdrag för lägenhetens värde (det vill säga lägenhetens marknadsvärde minus den latenta skatten, mäklarkostnader och det som är kvar på lånet). Det beloppet de får fram utgör beloppet din son ska köpa ut sin fru för.

Behöver din son hjälp med bodelningen rekommenderar jag att han bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1105)
2021-11-30 Skilsmässa och pengatvätt
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97437)