Behöver man beakta uppsägningstid och uppsägningslön när man säger upp en arbetstagare för andra gången?

FRÅGA
Vi har återanställt en person som blev uppsagd pga arbetsbrist. Detta efter att vi betalat ut slutlön och sedan gått tre månader. Pga pandemin har vi nu tvingats säga upp vederbörande igen och då menar fackförbundet att hon återigen har rätt till fyra månaders uppsägningstid vilket känns helt otroligt. Ska vi behöva betala detta två gånger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga ska vi kolla i anställningsskyddslagen (LAS).

Ny anställning
När en person blir återanställd på grund av företrädesrätt kommer ett nytt anställningsavtal att ingås. Det blir alltså en ny anställning.

Uppsägningstid och uppsägningslön
Om ni behöver säga upp personen igen på grund av arbetsbrist föreligger sakligt grund för uppsägning och en uppsägning är därmed möjligt (7 § LAS). När ni säger upp personen ska denne dock erbjudas uppsägningstid om minst en månad (11 § LAS) och arbetstagaren har också rätt till lön under uppsägningstiden (12 § LAS).

I detta fall säger fackförbundet att arbetstagaren ska ha en uppsägningstid om fyra månader. Det gäller alltså om arbetstagaren har varit anställd under sammanlagt minst sex år men kortare än åtta år hos er (11 § andra stycket). Man beaktar då den totala sammanlagda tiden arbetstagaren varit anställd hos er, alltså även första anställningen innan hon blev uppsagd första gången.

Sammantaget
Det spelar alltså ingen roll att personen har varit anställd och blivit uppsagd tidigare och därmed erhållit slutlön då. När personen blivit återanställd ingås en ny anställning och då gäller dessa regler återigen. Det innebär alltså att om förutsättningarna i 11 § andra stycket om uppsägningstid om 4 månader är uppfyllda (dvs hon har varit anställd i minst sex år och högst åtta år), så är det alltså det som gäller. Och då gäller även uppsägningslön under denna tiden (12 § LAS).

Anledningen till att det är så är för att LAS är en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren. Arbetet är mycket viktigt för enskilda personer och lagstiftaren har därmed ansett att arbetstagare är extra skyddsvärda och har därmed relativt starka rättigheter.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96466)