Behöver legatarie kallas till bouppteckning?

FRÅGA
Jag och min syster är ensamma bröstarvingar efter vår far. Han har testamenterat en liten möbel till en vän. Ska vännen kallas till bouppteckningen/förrättningen? PS. Heter det bouppteckning eller förrättning? Eller bouppteckningsförrättning? Man blir snurrig av alla olika "beteckningar"? OCH - på vissa ställen på nätet skrivs att man kan göra den själv och på vissa ställen skrivs att 2 (?) förrättningsmän ska göra den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bouppteckning eller förrättning, som det också kan kallas, är det tillfälle då de som har rätt till att ta arv träffas för att gå igenom de tillgångar och skulder som finns i boet, som de var på dödsdagen. Enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare enligt 18 kap. 1 § ÄB ( se här ). Detta innebär att den som genom ett testamente har rätt till legat, alltså rätt till en viss sak exempelvis som i det här fallet en möbel, inte behöver kallas till bouppteckningen. En legatarie är inte dödsbodelägare och har därför inte del i boet, utan har endast rätt att få ut den egendom som testamenterats till honom eller henne. Däremot ska enligt 20 kap. 5 § ÄB (se här) testamente angående förmögenhetsordningen läggas som bilaga i bouppteckningen.

På er fråga vad gäller vem som kan göra bouppteckningen så ska dödsbodelägare, som har boet i sin vård (eller boutredningsman eller testamentsexekutor) bestämma tid och plats för bouppteckningen och det ska utses två stycken förrättningsmän, som ska förrätta bouppteckningen, se 20 kap. 2 § ÄB ( se här ). En bouppteckning kan göras privat, men på förrättningsdagen (som är den dag som bouppteckningen hålls) ska två förrättningsmän, som inte får vara dödsbodelägare, förrätta (utföra) bouppteckningen och intyga att allt har blivit antecknat, att boet har värderats på rätt sätt och att all egendom har tagits upp i bouppteckningen. Eftersom förrättningsmännen inte får vara dödsbodelägare, får bröstarvingar inte vara förrättningsmän.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (973)
2020-07-01 Ska den avlidnes syskon kallas till bouppteckning när make och bröstarvinge finns?
2020-06-30 Bouppteckningar från 70-talet
2020-06-30 Skall efterarvingar kallas till bouppteckningen?
2020-06-30 Få ut arv innan bouppteckningen är klar?

Alla besvarade frågor (81671)