Behöver arvslösa släktingar kallas till bouppteckningen?

Min barnlösa farbror har avlidit. Han hade tre syskon A, B, och C. Alla avled före honom. Han skrev testamente där barnen till A och B är arvingar. Barn till C är ej omnämnda, han ville ej att de skulle ärva. Jag är barn till A, och därmed dödsbodelägare. Måste barn till C meddelas och kallas till bouppteckning och godkänna testamentet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att din farbror inte hade några barn, så finns det därmed heller inga bröstarvingar som har en ostridig arvsrätt enligt lag. Det innebär att din farbror var oförhindrad att testamentera sin egendom helt enligt sina egna önskemål, vilket han gjorde genom att testamentera arvet till barnen till A och B. 

När det gäller bouppteckningen, så framgår det i 20:2 Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1) vilka som måste kallas till bouppteckningen. I paragrafen framgår att alla dödsbodelägare måste kallas i god tid till förrättningen. För att veta om barnen till C ska kallas måste vi alltså först veta vilka som är dödsbodelägare. Vilka som är dödsbodelägare definieras i 18:1 ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1), och begreppet omfattar efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägare är alltså de som har en omedelbar rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Eftersom att barnen till C inte har någon sådan omedelbar rätt till arv då de har utelämnats från arv i testamentet, så är svaret på din fråga följaktligen att de inte heller behöver kallas till bouppteckningen för att godkänna testamentet. 

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”