Behandling av personuppgifter i e-post – tillåtet enligt PUL?

2015-09-28 i PUL/GDPR
FRÅGA
Jag håller på att starta ett företag som skall bedriva samtalsterapi men där kommunikationen mellan mig och mina klienter kommer att ske mestadels online. Vilka regler gäller för e-post beträffande Personuppgiftslagen? Är det tillåtet att kommunicera om frågor gällande patientens hälsa via e-post om det som skrivs är avidentifierat och klienten/patienten använder en e-post som ej går att koppla till dem?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Personuppgiftslagen (PUL) är enligt dess 5 § tillämplig på behandling av personuppgifter som är automatiserad. Detta krav uppfylls direkt om personuppgifterna är sparade på en server eller en dator. Alltså gäller PUL för bl.a. e-postinkorgar.

Vidare framgår av 5 a § första stycket PUL att det stora flertalet av lagens bestämmelser inte gäller för ostrukturerat material. Detta innebär att om materialet är strukturerat krävs normalt sett att den berörde ger sitt samtycke för att hens personuppgifter ska få behandlas (10 § PUL). Om materialet istället är ostrukturerat är det tillåtet att behandla personuppgifter så länge som behandlingen inte innebär en kränkning av den personliga integriteten (5 a § andra stycket PUL).

Det har alltså en stor betydelse om din e-postkommunikation kommer att betraktas som strukturerad eller ostrukturerad. Normalt sett betraktas inkorgar inte som strukturerade. Jag skulle dock rekommendera dig att för säkerhets skull begära att dina klienter ger sitt samtycke till att du behandlar deras personuppgifter enligt PUL.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänligen,


Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (191)
2020-09-28 Får man garanterat svar på en gratisfråga?
2020-09-27 Hur mycket skulder har jag på min hund som heter thia?
2020-09-27 Är det p skivan eller parkerings tiden ?
2020-09-18 Har ni möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret?

Alla besvarade frågor (85192)