FrågaARBETSRÄTT30/06/2018

Begäran av meriter och den fria anställningsrätten

Jag har blivit nekad en tjänst vid ett privat företag, och undrar om jag har rätt att begära ut meriter på de personer som faktiskt blev anställda. Jag är medveten om vilka diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är, och undrar om det är juridiskt godtagbart att neka mig den aktuella tjänsten av en annan (specifik) anledning än de som faller in under denna lag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att du som arbetssökande kan begära ut skriftliga uppgifter avseende den som blev anställd i ditt ställe, och att arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla dig detta, enligt 2 kap. 4 § diskrimineringslagen(DL). Det kan vara fråga om uppgifter om tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och andra meriter.

Jag uppfattar din andra fråga som att du undrar huruvida det finns andra rättstridiga sätt att neka en tjänst till arbetssökande, än genom någon av diskrimineringsgrunderna. Som du säkert förstår är detta ett av diskrimineringslagens syften. Utöver diskriminering genom de sju diskrimineringsgrunderna har ett privat företag väldigt fria ramar att anställa den person de anser vara mest lämplig och kvalificerad för arbetet, och avgör detta på egen hand. Genom avtalsfrihet kan arbetsgivare och arbetstagare fritt välja motpart i ett avtalsförhållande. En arbetsgivare kan inte tvinga en person att ta en viss tjänst eller och en arbetstagare kan inte tvinga sig till en tjänst. Förutom diskrimineringsgrunderna finns det en inskränkning av den fria anställningsrätten och det är att arbetsgivaren måste följa företrädesrätten till återanställning, 25 § LAS.

Utöver detta finns det särskilda bestämmer i andra lagar som rör diskriminering av deltidsarbetare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Det finns även särskilda bestämmer mot missgynnande av föräldralediga. Dessa bestämmelser är dock till för att skydda redan anställda och reglerar inte ansöknings- eller anställningsförfarandet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du skulle undra över något annat är det bara att höra av sig till oss här på Lawline!

Mvh,

Victor EizykRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”