Avtalsbrott och bedrägeri vid abonnemang

2016-08-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! En kund (handelsbolag) har tecknat ett privat abonnemang hos Tele2 sedan flera år tillbaka, men använder det till företaget. Nu har Tele2 sagt att detta är olagligt, och jag undrar nu vad som egentligen stämmer? Vad jag läst mig till verkar det främst vara ett brott om det gäller ett AB. Tack på förhandVänligen,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är lite svårt för mig att veta vad Tele2 menar utifrån uppgifterna i din fråga. Att något är ”olagligt” är nämligen en väldigt bred kategorisering. Jag har därför valt att behandla de två aspekter som jag tror är mest relevanta för ditt fall, först den rent avtalsrättsliga aspekten och därefter den eventuella straffrättsliga aspekten. Efter det sammanfattar jag det sagda.

Som jag förstår det från din fråga menar du att en privatperson har tecknat ett privatabonnemang som vederbörande använder till sitt företag istället för privat. Jag antar därför i det följande att det rör sig om en bolagsman i handelsbolaget som har tecknat ett abonnemang med Tele2, med sig själv som part. Detta abonnemang används dock av handelsbolaget; inte bolagsmannen. Jag antar det sagda scenariot eftersom ett handelsbolag bara är ett företag.

Brott mot avtalsvillkoren

Det kan vara så att Tele2 menar att det ovan sagda förfarandet strider mot kontraktsvillkoren. Dvs, ett av villkoren i abonnemanget är att kunden inte får låta någon annan dra nytta av det.

Jag har undersökt Tele2:s villkor för privatabonnemang (mobiltjänster). Där står att abonnemanget bara får utnyttjas av kunden för eget bruk, dvs inte för någon annans bruk. Handelsbolaget och dess ägare är olika personer, varför ett sådant villkor nog har överträtts i ditt fall. Det är alltså inte bara ett aktiebolag som är en separat person från dess ägare.

Det är dock bäst att du själv undersöker kontraktsvillkoren och vilka som är parter i avtalet med Tele2.

Straffrätt

Möjligen skulle kunden förfarande också kunna falla in under t.ex. 9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB), läst tillsammans med 23 kap. 7 § BrB. I 9 kap. 1 § BrB behandlas brottet bedrägeri, och rekvisiten för att brott ska föreligga är i relevanta avseenden följande:

1. Det ska röra sig om en fysisk person som genom handling eller underlåtenhet begår en gärning.

2. Denna gärning ger på något sätt upphov till en falsk tro hos mottagaren

3. Den falska tron leder till att dess mottagare i sin tur handlar eller underlåter att handla.

4. Handlingen eller underlåtenheten från mottagarens sida leder till vinning för handelsbolaget.

5. Handlingen eller underlåtenheten från mottagarens sida leder till skada för mottagaren eller ”någon i vars ställe [mottagaren] är”.

Utöver det gäller bl.a. att gärningsmannen (dvs, bolagsmannen som slöt avtalet) ska ha begått gärningen med uppsåt, enligt 1 kap. 2 § första stycket BrB.

I ditt fall skulle det kanske kunna röra sig om att den avtalsslutande bolagsmannen ingick avtalet med avsikt att bryta mot villkoren och låta handelsbolaget dra nytta av abonnemanget – vilket kanske vore billigare än ett företagsabonnemang. Utan mer uppgifter kan jag dock tyvärr inte göra en riktig bedömning av ditt fall.

Sammanfattning

Det kan vara så att Tele2 menar att det rör sig om ett avtalsbrott. Det kan också vara så att Tele2 menar att din kund har begått bedrägeri, men det förefaller mindre sannolikt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med avtalsbrott eller andra juridiska frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88149)