Ogiltigt avtal på grund av otillräcklig information om varan?

2017-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag och en kompis har nyligen gjort en klockaffär där vi har bytt en Breitling mot en Omega, i våran chatt logg med kunden så har vi beskrivit att klockan tappar några sekunder per dag men att vi inte vet exakt hur många sekunder den tappar... dagen efter bytet så hör våran "köpare" av sig och säger att klockan tappar 18 sek per dag och att det är för mycket. Han ger oss då två val, antingen så byter vi tillbaka klockorna eller så måste vi betala en service för breitlingen. Vi går inte med på något av förslagen eftersom att vi anser att vi har försett våran "kund" med alla uppgifter vi har och att han vet om att klockan tappar några sekunder per dag. Han hotar nu med att stämma oss och han anser att vi har brutit mot köplagen (1990:931) paragraf 19. Min fråga är om han kan stämma oss för detta även fast vi har försett honom med alla uppgifter om klockan som vi känner till.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Jag kommer att dela upp mitt svar i underrubriker för att göra svaret mer lättöverskådligt.

Köplagens tillämplighet
Köplagen är tillämplig i detta fall, eftersom denna lag inte bara reglerar rena köp utan också ”byten av lös egendom”, se 1-5 §§ köplagen. Det framgår vidare av 3 § köplagen att lagen är dispositiv, vilket betyder att lagen kan avtalas bort eller vika för handelsbruk eller sedvänja.

Undantag från ansvar
Det är möjligt att avtala bort felansvaret eftersom köplagen är dispositiv. Ett annat undantag från säljarens ansvar är att varan inte kan anses felaktig om säljaren inte kände till eller borde ha känt till felet.

Fel i vara?
Grunddefinitionen på fel i vara är att varan avviker från avtalspartens rimliga förväntningar. Om varan är i väsentligt sämre skick, det vill säga mycket sämre skick än vad avtalsparten kunde ha förväntat sig vid bytet, är varan att anses som felaktig enligt 19 § köplagen. Om er avtalspart har godkänt en sämre kvalitet än normalt så är det inget fel på varan. Det är alltså fråga om vad avtalsparten rimligen kan förvänta sig.

Slutsats
Det är svårt att ge ett klart svar på vad som gäller i ert fall då det finns flera möjliga utfall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det föreligger fel i varan om klockan inte är avtalsenlig per riskövergången. Men eftersom ni har varit så tydliga som möjligt och inte undanhållit någon information från avtalsparten har ni gjort vad ni har kunnat. Frågan i det här fallet blir då vad som rimligen kan förväntas av uttrycket ”några sekunder”. Uttrycket ”några sekunder” kan som lägst vara två sekunder, vilket innebär att klockan måste ställas tillbaka en minut ungefär en gång i månaden. I det aktuella fallet var det istället fråga om 18 sekunder, vilket innebär att klockan måste ställas tillbaka en minut ungefär varannan dag. Den utgivna informationen kan således anses vara vilseledande. Å andra sidan kan argument föras kring att felet på klockan innebär att klockan måste ställas tillbaka emellanåt oavsett om det rör sig om två sekunder per dag eller 18 sekunder per dag. Avtalsparten kan således anses vara informerad om felet vid avtalets ingående. Det avgörande för om fel föreligger är om klockan är sämre än vad avtalsparten hade räknat med.

Jag hoppas att jag har givit er en riktning för att finna ert svar. Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Yekta Keskin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94351)