FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 27/10/2016

Avtal om upphörande av anställning

Jag sade upp mig från mitt arbete den 29:e Augusti i år. På dokumentet "Uppsägning på egen begäran" har jag och min dåvarande avdelningschef skrivit på att vi är överens om att datum för min sista anställningsdag är 2016-11-30.

Jag har även ett dokument "Överenskommelse om upphörande av anställning" som Tf verksamhetschef skrivit under. Även där står att min anställning upphör gälla den 2016-11-30 samt att jag ska få ett avgångsvederlag på 3 månader.

Nu till frågan. På dokumentet som inlämnats till lön, har en person från HR ändrat datum för upphörande av anställning till 2016-09-29 i efterhand, på det tidigare påskrivna dokumentet. Är detta ok, är jag egentligen berättigad månadslön t.o.m. 2016-11-30 och avgångsvederlaget? Nu har jag endast erhållit avgångsvederlaget.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här.

I 11 § LAS framgår att det för arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Detta innebär att om inte ni kommer överens om annat har du en månads uppsägningstid. En arbetstagare och en arbetsgivare kan avtala om bättre förmåner för arbetstagare såsom längre uppsägningstid om båda är överens. Arbetstagare har också en rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge han eller hon arbetat för arbetsgivaren. Verksamhetschefen hade i ditt fall skrivit under "överenskommelsen om upphörande av anställning" vilket innebar att din anställning skulle upphöra att gälla 2016-11-30, alltså hade chefen undertecknat en tre månaders uppsägningstid (du meddelade om uppsägning 2016-08-29). Huruvida du skrev under dokumentet framgår inte. Om du har gjort det har ett avtal om förmånligare uppsägningstid uppkommit och du har således rätt att arbeta i tre månader. Om arbetsgivaren inte förhåller sig till den avtalade uppsägningstiden kan ersättningsskyldighet uppstå enligt 38 § LAS, dvs. arbetstagaren har rätt till lön som han eller hon annars skulle fått under uppsägningstiden. Revideringen av avtalet på efterhand får endast ske av den ena parten om medkontrahenten (du) går med på det. Det ursprungliga avtalet om tre månaders uppsägningstid är alltså giltigt, om inte du på efterhand väljer att godkänna de senare mindre förmånliga ändringarna.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare