Avtal om fullmakt - dement

2017-05-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min far var sambo, paret hade separata bankkonton, delade räkenskaperna. Inget testamente, ägde ett hus 50/50. Enligt läkarjournaler så började 2011 en funktionsutredning, 2012 juli är MMSE-SR resultat 9p av 30 (ex. inte återge ord som nämndes tidigare i testet 0/3, inte räkna ut bl.a. 73-7 1p/5, inte repetera om men eller varför 2p/8) Han beviljades dagverksamhet för dementa personer 2012-09-06 sambon är med i journaler och utredning. För talan. 2012-09-20 tar sambon med sig min far som skriver på ett "avtal"/fullmakt gäller för samtliga konton, depåförsäljning, öppna/avsluta konton, bankomat. Ingen har bevittnat, inget sista datum, kund känd = behövde inte visa något körkort. Jag hävdar att han inte förstod vad han skrev på. Tidigare påtalat i mail den 2013-11-xx att min far är på fast demensboende - ingen reaktion, ingen återkallelse av fullmakten görs från bankkvinnan. Han var kund i samma bank sedan 50-talet. Inte ens när han var gift hade han gemensam ekonomi. Dubbla boendekostnader, uttag på bankomat sålde aktier 2 ggr efter mitt mail.2. Jag, enda barn var på dagverksamheten den 2012-10-16. Hade möte med enhetschefen. lämnade mina kontaktuppgifter samt skrev min fars livsberättelse även på det dokumentet var mina kontaktuppgifter med. Jag finns inte dokumenterad. 3. När min far kommit in på boende för gravt dementa fick jag det beskedet av en granne. Jag kontaktade överförmyndare i nov 2013. Blev förvaltare 2014-04-08. Får det gå till så här?? Skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din far beviljades dagverksamhet för dementa personer två veckor innan avtalet om fullmakt skrevs utgår jag i mitt svar från att din far var dement vid avtalets ingående.

Ingå avtal om fullmakt med demens
Att fullmakten inte är underskriven eller bevittnad påverkar inte fullmaktens giltighet då det i lagen saknas formkrav. För att ingå ett giltigt avtal krävs dock att parterna besitter rättshandlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga innebär att personen har förmåga att utgöra handlingen och förstå den rättsliga handlingen, innebörden och dess konsekvenser. Att en person är dement gör dock inte automatiskt att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Att en person ingår avtal under påverkan av psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, berusning osv. gör dock att avtalet kan ogiltigförklaras. (1 § Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning) En person som ingår avtal under påverkan av sin demenssjukdom faller under denna bestämmelse enligt förarbetena (prop. 1990/91:194 s. 40) och avtalet kan då ogiltigförklaras. Den som hävdar att avtalet ska vara ogiltigt har dock bevisbördan för att det förelåg en psykisk störning vid avtalets ingående. Den psykiska störningen (eller demenssjukdomen) måste dessutom medverkat till att avtalet ingicks. Det måste alltså finnas ett samband mellan den psykiska störningen och avtalet.

Som sagt ovan leder inte demens automatiskt till att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Många som är dementa tillförordnas dock en förvaltare. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga på de områden som omfattas av förvaltarens förordnande. (11 kap. 9 § FB) Om du kan visa att din pappa hade en diagnostiserad demens vid avtalstillfället och att detta avtal inte var något som han hade gått med på i vanliga fall så kan avtalet alltså ogiltigförklaras.

Att du inte fått veta att din pappa kommit in på ett boende för gravt dementa är mycket konstigt och man tycker ju självklart att det borde vara en självklarhet att barn och nära familj meddelas. Möjligen förutsatte boendet att sambon skulle meddela dig om detta. Tyvärr finns det dock ingen laglig skyldighet att du ska meddelas förutsatt att ni inte har skrivit något avtal om detta, då är det ju avtalet som gäller och det kan då ha förelegat avtalsbrott.

Sammanfattning
Avtalet om fullmakt skulle kunna ogiltigförklaras om du kan visa att din far led av demens vid avtalstillfället och att detta påverkade avtalets ingående. Även om det är tråkigt att du inte informerats om att han kommit in på ett boende för gravt dementa så finns det ingen laglig skyldighet för boendet att meddela dig om det inte föreligger något tidigare avtal som säger annat. Det skulle även kunna vara så att boendet har riktlinjer om hur och när familj ska meddelas och om dessa inte har följts så kan du vända dig till IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvården, se HÄR.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94327)