Avstående av arv till förmån för efterlevande make

2021-01-24 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Min dotters pappa har skrivit ett testamente till vår dotter där han uppmanar henne att skriva under att hon avstår sin laglott samt låter hans nya fru sitta i orubbat bo till dom båda avlider. OM hon skriver under.... innebär det då att hon inte är berättigad sin laglott om han avlider före sin fru utan får den först när även hon avlider? När jag googlar så läser jag att laglotten inte går att skriva av, att det är en reglerad lag och att man alltid är berättigad den i samband vid dödsfall.Hennes pappa är omgift och han har 3 barn, hans fru har har 2 - dom har skickat dessa brev till samtliga barn.Tack för hjälpen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän reflektion
Nedan följer en redogörelse för arvsrätten samt vad som gäller vid arvsavstående till förmån för efterlevande make. Tillämplig lagstiftning i det aktuella fallet är ärvdabalken (ÄB).

Arvsrätten
Som huvudregel ska den efterlevande maken ärva den avlidne makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Om det finns gemensamma barn (bröstarvingar), har de efterarvsrätt och får ärva först när efterlevande maken har gått bort (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Man kan uttrycka det som att efterlevande make ärver bröstarvingarnas arvslott och att bröstarvingarna får ut sin del först när båda föräldrarna har avlidit.

Rättsläget är emellertid annat för särkullbarn. (Ett barn som inte är makarnas gemensamma benämns inom arvsrätten som särkullbarn.) Särkullbarn har rätt att ta ut sin arvslott direkt när första maken går bort, i stället för att ha efterarvsrätt på efterlevande makes kvarlåtenskap (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Det finns emellertid en möjlighet för särkullbarnet att självmant avstå sin del av arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Det här innebär inte att särkullbarnet frånsäger sig rätten till sitt arv helt, utan att särkullbarnet istället kommer att få ut sin laglott först när båda makarna har avlidit. Efterlevande maken kommer då att ärva särkullbarnets arvsdel med fri förfoganderätt.

Omständigheterna i det aktuella fallet
Som utgångspunkt har din dotter rätt till sin laglott när hennes pappa avlider eftersom att hon är s.k särkullbarn. Pappans maka kommer således inte att ärva din dotters arvsdel med fri förfoganderätt.

Om din dotter emellertid självmant undertecknar och avstår från arvet till förmån för efterlevande make, kommer din dotter att få ut sin laglott först när både hennes pappa och hans (efterlevande) maka har avlidit. Laglotten är en oinskränkt rättighet som inte går att testamentera bort, men det finns inget hinder för ett särkullbarn att självmant välja att få ut sin laglott först när båda makarna har avlidit.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?