Avskedande, uppsägning, lojalitetsplikt och olovlig avlyssning

2015-12-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag representerar AG vi har en anställd som baktalar företaget inför anställda ställer till oreda pratar med kunder negativt om företaget vi har under ett antal månader tillbaka hört saker från anställda som ej skulle komma ut, vi har ställt oss frågan hur detta kunnat läcka ut information om vad som vi pratat om i ledningsgruppen, vi har nu kommit fram till att en AT avlyssnat tre rum på kontoret via utplacerade mobiltelefoner både tal och bild AT har erkänt vid konfrontation, sen är det Polis anmält.Vår fråga kan vi säga upp AT om ja hur?Lars
SVAR

Hej Lars, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan avskeda eller säga upp din AT så länge du har saklig grund för det enligt 7§ LAS. Uppsägningen får dock inte grunda sig på omständigheter som AG känt till i mer än två månader innan uppsägningen (den s.k. två-månadersregeln 7 § 4st och 18 § 2st LAS). Både uppsägning eller avskedande ska lämnas skriftligt till AT. När en AT grovt åsidosätter sin åligganden mot AG kan denne dock omedelbart skiljs från anställningen utan uppsägningstid. Villkoret är att det ska vara fråga om avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande.

De sakliga grunder som föreligger för uppsägning eller avskedande i ditt fall är att din AT har brutit mot lojalitetsplikten mot AG genom att baktala företaget till både anställda och kunder. Arbetstagarens beteende kan möjligen även klassas som grovt olämpligt beteende på arbetsplatsen.

Uppsåtlig brottslighet (här erkänd olovlig avlyssning) och ohederligt förfarande riktad mot AG utgör vanligen saklig grund för avsked utan uppsägningstid.

Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller att boka en tid via hemsidan om du behöver ytterligare rådgivning!

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (15)
2020-06-29 Skadad under arbetstid?
2020-02-19 Kan man säga upp en visstidsanställning i förtid?
2020-01-16 Vilka typer av tjänster kan min arbetsgivare omplacera mig till?
2019-03-12 Anställningsskydd i tillsvidare- och provanställningar

Alla besvarade frågor (86836)