Avskedad efter hot om uppsägning

Hej!

Jag blev uppsagd av personliga skäl, vilket enligt arbetsgivaren utgjordes av samarbetssvårigheter och att jag inte kom på möten. Jag arbetade 33% och mötena var på dagar då jag har mitt andra arbete. Samarbetssvårigheterna är med mina ord kritik mot rutiner och myndighetsutövning inom verksamheten.

Arbetsgivaren meddelade långt senare att de avsåg att säga upp min tjänst utifrån vad som skrivs ovan. Jag berättade detta för personer jag arbetade med, vilket arbetsgivaren senare beskrev som ett brott mot lojalitetsplikten.

Jag erbjöds i slutändan av den överläggning som följde på uppsägningsbeskedet, att få stanna i två månader, vilket var min uppsägningstid, samt få två månadslöner utöver detta.

Jag tackade nej eftersom jag ansåg att arbetsgivaren hade fel, saknade grund för sina anklagelser och för att det handlar om en orättfärdig uppsägning. Jag meddelade också att jag ämnade pröva saken rättsligt. Då blev jag avskedad direkt och fick lämna arbetsplatsen omedelbart.

Min fråga är utifrån detta: om arbetsgivaren i ena stunden vill göra en uppgörelse där jag "köps" ut och får jobba kvar ett par månader, kan de sedan svänga totalt i nästa stund och avskeda mig? Om grund fanns för avsked, borde de då inte ha börjat med detta?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivaren väljer själv på vilket sätt den avslutar anställningsavtal. Frågan blir istället om arbetsgivaren valt rätt sätt. Om arbetsgivaren valt rätt sätt eller inte blir upp till domstolen att bedöma.

Följande regler gäller:

För uppsägning krävs saklig grund (7 § Lagen om anställningsskydd (LAS)). För avsked krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden (18 § LAS).

Om du blir avskedad och domstolen inte anser att du ens borde blivit uppsagd har du rätt till att behålla ditt jobb om du bett om det (35 § LAS).

Om du blir avskedad och domstolen kommer fram till att arbetsgivaren inte hade fog att avskeda dig, men att du borde blivit uppsagd har du rätt till skadestånd (38 § LAS).

Begäran om att förklara avskedandet ogiltigt måste göras inom 2 veckor från avskedandet (40 § LAS). Skadestånd inom 4 månader (41 § LAS). I båda fallen gäller att tiden förlängs om du inte fått en förklaring från arbetsgivaren om hur du ska gå tillväga (19 § LAS). I båda fallen gäller också att tiden förlängs om det påkallats förhandling.

Bedömning i ditt fall:

Jag känner ju inte till detaljerna i ditt fall, men det verkar ju inte som det finns grund för avsked eftersom arbetsgivaren avsåg att säga upp dig i första skedet. Precis som du säger borde de i så fall gått direkt på avsked. Så om ingen allvarlig händelse tillkom efter överläggningarna borde du ha en chans att få åtminstone avskedet betraktat som felaktigt. Du har då som sagt rätt till skadestånd även om domstolen anser att du borde blivit uppsagd.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000