Avräkning på efterarv

Jag är särkullbarn och har fått ut laglotten efter min far, nu har även hans fru avlidit.

Min far o hans fru skrev ett testamente som det står att jag ärver 50% av hennes kvarlåtenskap, skall laglotten avräknas från arvet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det faktum att du fått ut laglotten efter din far innebär att avräkningar ska göras på det arv du får ut vid din fars hustrus död.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)

Bröstarvingar till den avlidne har efterarvsrätt vid den efterlevande makens död
Huvudregeln är att efterlevande make ärver den avlidnes kvarlåtenskap. Bröstarvingar till den först avlidne maken har rätt till efterarv. Vad som menas med detta är att bröstarvingarna får ta del av arvet från den först avlidne maken vid den efterlevande makens död (3 kap. 1 § ÄB). Den efterlevande maken ärver den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). I och med detta kommer den efterlevande maken att få en ökad tillgångsmassa. Andelen som arvet utgör i den efterlevande makens nu ökade tillgångsmassa motsvarar andelen som efterarvingarna har rätt till när den efterlevande maken avlider. Tillgångarna som finns kvar efter att andelen som utgör efterarv räknas bort från tillgångsmassan motsvarar den efterlevande makens kvarlåtenskap.

Ett särkullbarn till den föst avlidne maken kan omedelbart kräva ut sitt arv
Ett särkullbarn till den först avlidne maken måste inte vänta med att få sitt arv till dess den efterlevande maken avlider. Istället kan ett särkullbarn få ut sin arvslott omedelbart vid sin förälders bortgång (3 kap 1 § ÄB). I ett sådant fall inträder ingen efterarvsrätt vid den efterlevande makens död.

Om särkullbarnet vill kan denne avstå sin förmån att få ut sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. I ett sådant fall tillfaller arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt, och särkullbarnet blir efterarvinge (3 kap. 9 § ÄB).

Om bröstarvinge fått ut hela eller delar av sitt arv redan vid den först avlidne makens död ska avräkning göras på efterarvet
Om en bröstarvinge redan vid den först avlidne makens bortgång helt eller delvis fått ut sitt arv efter denne, minskas bröstarvingens andel efterarv vid den efterlevande makens bortgång i motsvarande mån (3 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Vad innebär detta för dig
Eftersom din laglott utgör hälften av din arvslott från din far, har resterande del av arvslotten tilldelats din fars efterlevande fru med fri förfoganderätt för henne och efterarvsrätt för dig. Eftersom du redan fått ut hälften av arvet från din far kommer det du har rätt till i efterarv också att vara minskat i motsvarande mån. En avräkning kommer alltså att göras på storleken av det du får ut i efterarv från din far vid hustruns bortgång. När allt efterarv har utdelats till din fars arvingar utgör resterande tillgångar din fars hustrus kvarlåtenskap. Hälften av hennes kvarlåtenskap är testamenterad till dig. I detta belopp ingår inte något efterarv, eftersom hennes kvarlåtenskap utgörs av de tillgångar som kvarstår när efterarvet räknats bort från den totala tillgångsmassan som fanns vid dödstidpunkten. Avräkningen som ska göras avser bara storleken på det du har rätt till i efterarv. Mot bakgrund av detta är det möjligt för dig att genom testamente ärva hälften av din fars hustrus kvarlåtenskap så länge andra eventuella arvingar till henne får ut vad de enligt ärvdabalken har rätt till.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning