Avräkning av skulder och bodelning

2021-11-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min fru ska skiljas och är överens om bodelningen. Det jag undrar är hur de enskilda skulderna hanteras vid fördelningen av giftorättsgodset. Vi har båda CSN-skulder (jag 165 000:-, min fru 108 000:-) och jag har även kontoskulder och -krediter på 177 000:- som inte hör till någon enskild egendom. Mina skulder överstiger min del av giftorättsgodset, medan min frus skulder är mindre än hennes giftorättsgods. Jag ska köpa ut henne ur vårt gemensamma hus.Stämmer det att när vi ska räkna ut fördelningen att vi drar av våra respektive skulder från respektive giftorättsgods (253 000:- var), summerar resultaten och delar detta med två för att få fram hur mycket jag ska kompenseras av min frus del giftorättsgodset? Detta innebär i så fall att jag bidrar med 0:- då jag får ett minus och min fru bidrar med 145 000:-, vilket gör att vi av detta ska få 72 500:- var.Om allt detta stämmer ska jag alltså betala min fru hennes del av giftorättsgodset (253 000:-) minus den del som jag ska kompenseras med pga skulderna (72 500:-) enligt ovan? Jag ska i så fall betala henne 180 500:-. Detta är det enda i bodelningen som vi inte är helt säkra på hur det hanteras och behöver få svar på.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör bodelning till följd av äktenskapsskillnad så är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Hur gör man med skulder vid bodelning?

Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Därefter gör man avdrag för de skulder som en make hade vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Om en skuld löper med särskild förmånsrätt i makes enskilda egendom begränsas rätten att få skulden avräknad. Endast den del av skulden överstiger den enskilda egendomens värde får då avräknas (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Som exempel: om den enskilda egendomen är värd 50 000 men belånad till 75 000 får 25 000 avräknas. Vad som avses med särskild förmånsrätt förklaras i 4-7 §§ förmånsrättslagen. Om en make har mer skulder än tillgångar återstår ingenting till delning. En makes tillgångar används dock aldrig för täckning av den andres skulder. Man kan således aldrig gå in med ett "negativt belopp" i bodelningen.

Studieskulder (CSN) särbehandlas inte i bodelningsreglerna och ska därför som utgångspunkt ingå när skulder dras av i bodelningen. CSN-skulderna ska därför avräknas från vardera parts giftorättsgods innan allt läggs samman och delas upp (11 kap. 2 och 3 § ÄktB).

I ert fall ska ni alltså avräkna alla skulder (så långt som möjligt) från ert giftorättsgods. Detta gäller alla skulder förutom sådana som belöper med förmånsrätt i er enskilda egendom. Om dina skulder överstiger giftorättsgodset bidrar du med 0 kr, medan din fru bidrar med det som blir kvar efter avräkningen av hennes skulder. Det stämmer då att ni från bodelningen erhåller 72 500 kr var, i enlighet med din beräkning. I praktiken innebär detta att du får behålla allt ditt giftorättsgods medan din fru ska skifta giftorättsgods till ett värde av 72 500 kr till dig. Jag är dock inte helt säker på vad du menar med att du ska betala henne 180 500 kr för. Om detta inte besvaras genom mitt svar får du gärna maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så ska jag se till att reda ut det också.

Sammanfattning och råd

Från giftorättsgodset avräknas alla skulder som inte är förenade med förmånsrätt i enskild egendom. Den beräkning som du beskriver är korrekt och eftersom du inte bidrar med något till bodelningen så är det din fru som ska skifta giftorättsgods till ett värde av 72 500 kr till dig.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna maila mig på adressen ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97608)