Att sprida lögner, rykten eller falska uppgifter?

FRÅGA
Min familj har en tonåring inneboende hos oss då personen går på gymnasiet i vår stad. Tonåringen är skriven hos pappan och allt har gått rätt till i form av ansökan och inackordering mm. Nu har mamman startat en vårdnadstvist och hennes jurist sprider nu lögner om både vår familj och om tonåringen och pappan. Det är allvarliga lögner och det har gått så långt att juristen söker upp föräldrar till klasskompisar till tonåringen och även bekanta till oss. Dom får Mail med all möjlig felkonstruerad information och det är väldigt obehagligt. Är detta verkligen okej att göra från deras sida och om inte, hur får vi stopp på lögnerna? Sekretess? Förtal? Känner mig inte alls bekväm med detta. VänligenL
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon lämnar uppgifter om en annan person och uppgiften samtidigt är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning kallas det för förtal, vilket är ett ärekränkningsbrott, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Det innebär att en person lämnar uppgifter om någon, vilket kan vara nedsättande för personen som informationen handlar om.

Bedömningen av vad som anses vara nedsättande görs ur den kränkte personens synvinkel, samt även av den personens omgivning. Det är därför också irrelevant om informationen som sprids är sann eller inte, utan det handlar om hur den personen som blivit kränkt uppfattar informationen, samt även huruvida den skapat missaktning hos andra personer. Exempelvis kan förtal innebära att de uppgifter som sprids om personen pekar ut att denne är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, på så vis att man anklagas för att till exempel vara alkoholist eller narkoman. För att det ska handla om förtal krävs det även att uppgifterna spridits till andra personer än den som informationen handlar om, vilket innebär att utomstående fått ta del av uppgifterna om den kränkte, och att det på så vis kan tänkas innebära andras missaktning för denne personen.

Sammanfattningsvis
Brottet förtal ska röra sig om uppgifter av allvarlig art, och uppgifter om att någon är klandervärd i sitt levnadssätt kan anses vara tillräckligt allvarlig för att göra en polisanmälan, samt även för att väcka åtal. Lämnar en person uppgifter om dig som riskerar att andra människor tappar aktningen för dig så kan du anmäla personen för förtal. Huruvida uppgifterna är sanna eller inte spelar ingen roll, utan det handlar om hur den kränkte uppfattar det.

Vad du kan göra är att göra en polisanmälan, och på så sätt väcka åtal. I och med att förtal är ett ärekränkningsbrott så får åtal endast väckas av målsäganden, i detta fall ev du och din familj och övriga utsatta, enligt 5 kap. 5 § brottsbalken. Vad som dock kan vara viktigt att komma ihåg är att om man väcker åtal, och man förlorar målet så får man betala alla rättegångskostnader.

Hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig. Har du fler frågor är du välkommen att skriva igen till oss!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96532)