Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

FRÅGA
Hej .Jag har en fråga jag inte tycks hitta svar på .Jag och mina syskon är osams och när mina föräldrar går bort har dom skyldighet att informera mig vid bouppteckning?Eller kan dom köra ful spel och inte berätta om deras död för att göra bouppteckning (dvs dela upp allt mellan dom men utan mig)? Om det nu är så att dom kan hålla det hemligt och försöka ta min arvs del ifrån mig vad kan jag då göra ?Är det brottsligt att lämna ute en arvinge och dela upp det utan den ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i första hand i Ärvdabalken (ÄB).

Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckning

Barn har alltid har rätt att ärva från sina föräldrar, oavsett vad som står i ett eventuellt testamente (7 kap 1 § ÄB). Detta innebär att du är en "legal arving", och vidare att du ska kallas till bouppteckningen (20 kap 2 § ÄB). Den dödsbodelägare som tar hand om dödsboets egendom, alternativt boutredningsmannen eller testamentsexekutorn har ansvar för att bland annat bestämma tid och ort för bouppteckningen. Det är också denne som ska se till så att alla dödsbodelägare (vilket du är) kallas till bouppteckningen (20 kap 2 § ÄB). Kallelse ska ske åtminstone 2 veckor i förväg.

Skatteverket kan inte registrera bouppteckningen utan att du tagit del av den

Du har alltså för det första en rätt att bli kallad till bouppteckningen. Om ett juridiskt ombud anlitas kommer denna kräva ut ett personbevis där det framgår att du är bröstarvinge, och därmed kalla dig till bouppteckningen. Om bouppteckningen görs utan juridiskt ombud kommer det ändå vara svårt för dina syskon att "komma undan". Detta beror på att det på bouppteckningen ska framgå vilka som deltagit på bouppteckningen.

Om du inte deltar vid bouppteckningen, krävs att ett bevis om att du åtminstone har kallats bifogas (20 kap 3 § ÄB). Skatteverket får nämligen inte registrera bouppteckningen om du inte tagit del av den (20 kap 9 § ÄB). Beviset kan ha form av en skriftligt bekräftelse från dig, eller postens kvitto på ett rekommenderat brev med kallelsen till dig. Om Skatteverket inte får in dessa uppgifter kan de med föreläggande om vite sätta ut en tid inom vilken bristen måste avhjälpas. En ny bodelning får då göras.

Om en bouppteckning och arvskifte ändå gjorts utan din vetskap

Om bouppteckningen ändå, mot förmodan, har registrerats och ett arvskifte gjorts enligt denna, har du tio år på dig att göra din rätt gällande. Du får då överklaga till förvaltningsrätten (16 kap 4 § ÄB). Eftersom en registrerad bouppteckning är en offentlig handling, har du dessutom rätt att få ta del av den (2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen). Detta görs genom att vända sig till Skatteverket.

Dina syskon kommer alltså ha väldigt svårt att genomföra en bodelning utan dig. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1114)
2021-10-27 Måste jag delta vid bouppteckningsförrättningen?
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?

Alla besvarade frågor (96584)