Åtgärder om en skuld inte återbetalas

2019-05-24 i Skuld
FRÅGA
Hej!Har lånat ut ca 116 000 kr till en person som jag känner halvt. Han har haft problem.Vi har inte skrivit något kontrakt men jag har lite skärmdumpar på våra meddelanden.Han säger att han ska betala tillbaka om ca 3 månader då han får pengar.Om han inte gör det vad kan jag göra?Eller ska jag känna mig blåst på pengarna?Känner att jag lånade ut för hastigt utan att tänka mig för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även om ni inte har något skriftligt kontrakt på lånet har ni ett avtal mellan er. Men det kan vara svårt att bevisa en skuld utan ett skriftligt avtal. Det är därför viktigt att du sparar de skärmdumpar du har på era meddelanden då dessa kan utgöra bevis för att det är en skuld och inte en gåva till denna person.

Om personen du har lånat ut pengar till inte betalar tillbaka inom överenskommen tid finns det olika åtgärder att vidta för att få skulden återbetald — betalningsföreläggande eller stämning. Jag vill dock framhålla att du som ett allra första steg ska försöka få tillbaka dina pengar genom att prata med han du har lånat ut dem till. Då ger du honom en chans att göra rätt för sig innan du vidtar någon av dessa två åtgärder, vilka är mer ingripande.

Betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten om personen inte har betalat tillbaka lånet när de tre månaderna har gått. Du skickar då in en blankett där du tydligt anger ditt krav på återbetalning och att det grundar sig i ett lån mellan er två.

Kronofogden kommer då att skicka ett betalningsföreläggande till personen du har lånat ut pengar till. Han har då tre handlingsalternativ:

betala invända mot återbetalningskravet varken invända eller betala

Vid betalning ska ärendet naturligtvis avslutas. Om han istället invändermot kravet blir det upp till dig att besluta om du vill driva vidare ärendet till domstol. Om du beslutar att göra blir ärendet istället ett så kallat tvistemål i tingsrätten. Skulle han varken invända eller betala kommer Kronofogdemyndigheten att fatta ett beslut som säger att han ska betala tillbaka lånet till dig. I detta fall kan du begära att beslutet ska verkställas och då kommer Kronofogdemyndigheten att börja driva in skulden genom utmätning.

En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Du kan i ansökan kräva att personen du har lånat ut pengar till ersätter dig för den kostnaden. Beslutar Kronofogdemyndigheten att driva in skulden tillkommer en kostnad på 600 kr. Denna avgift försöker myndigheten få den som blir utmätt att betala, men om det inte går faller kostnaden på dig.

Stämning i domstol

Genom en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten kan alltså ärendet gå vidare till domstol. Men det är dock möjligt att först gå till domstol för att sedan begära att Kronofogden driver in skulden genom att verkställa domstolens dom. Detta förutsatt att domstolen har ansett att du har rätt att få tillbaka pengarna.

För att stämma personen du har lånat ut pengarna till i domstol ska du skicka in en stämningsansökan till domstolen i den ort han är folkbokförd i.

I och med att skulden är på 116 000 kr överstiger kravet ett halvt prisbasbelopp och då kostar det 2 800 kr att skicka in en stämningsansökan. Den som förlorar i målet står dessutom även för den andres rättegångskostnader. Kostnaden för en stämning i domstol beror alltså på om du får rätt eller inte.

Sammanfattning och råd

Om du inte har fått dina pengar återbetalda efter att de tre månaderna har passerat kan du välja att antingen vända dig till Kronofogdemyndigheten eller till domstol. Min rekommendation är att i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom det innebär en mycket lägre ekonomisk risk för dig och för att en stämning i domstol ska ses som en sista väg ut ur en tvist.

Information om ansökan om betalningsföreläggande: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Information om stämningsansökan till domstol: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister för ytterligare hjälp i det fall att du inte får dina pengar tillbaka. Här kan du boka tid hos dem.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (426)
2020-05-29 När avskrivs lån från CSN?
2020-05-26 Skuldebrev?
2020-05-26 Min kompis är skyldig mig pengar som hon inte lämnar tillbaka, vad ska jag göra?
2020-05-08 Vad ska jag göra om ena låntagaren slutar betala av sin del av lånet?

Alla besvarade frågor (80629)