Arvsskifte när det finns gemensamma barn och särkullbarn

Jag är gift och vi har 1 gemensamt barn. Jag har 2 barn ,som är 9 och 15 år gamla, sen tidigare förhållanden. Vad händer om jag dör? Kan mammorna till mina tidigare barn lägga sig i något? Vad händer med vårat hus, står min fru som ensam ägare eller delar hon med barnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken, förkortas ÄB, se lagen här.

Enligt 2 kap 1 § ÄB är det ens barn (bröstarvingar) som ärver när man går bort, men om du skulle gå bort skulle din fru ärva efter dig eftersom att du är gift, detta framgår av 3 kap 1 § ÄB. Ett undantag från att din fru ärver är dock om det finns särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma, vilket det gör i detta fall. Särkullbarnen har nämligen rätt att ta ut sitt arv på en gång. Dina barn är dina bröstarvingar och de har enligt 7 kap 1 § ÄB något som kallas laglottsskydd. Laglottsskyddet innebär att en bröstarvinge alltid har rätt att ärva hälften av arvslotten. Detta kan förklaras genom följande exempel:

Säg att du lämnar efter dig 90 000kr om du går bort. Eftersom att du har tre barn ska de alla ärva lika mycket, alltså 30 000 kr var. Dessa 30 000 kr utgör arvslotten, och hälften av det, alltså 15 000 kr utgör deras laglott som de har rätt till enligt lag. Laglotten kan inte testamenteras bort.

Ditt tredje barn som du har tillsammans med din fru kommer däremot att få vänta på sitt arv till förmån för din fru, och istället ha rätt till efterarv om din fru skulle gå bort. Barnet ärver då en del i från dig och en del i från din fru. Detta framgår av 3 kap 2 § ÄB. Något som ska poängteras är att särkullbarnen också kan vänta med att ta ut sitt arv till förmån för din fru och då istället ha rätt till efterarv som ert gemensamma barn. Detta framgår av 3 kap 9 § ÄB.

Vad som händer med huset beror helt enkelt på vilken egendom du lämnar efter dig om du skulle gå bort. Vid eventuell bortgång kommer en bodelning att göras och utav den kommer det framgå vilken egendom du lämnar efter dig/vilket värde. Skulle det vara så att huset är din enda tillgång och särkullbarnen vill ta ut sitt arv direkt är det genom huset det måste ske. Din fru kan då bli tvungen att köpa ut särkullbarnen för att kunna äga huset själv. Eftersom att särkullbarnen har rätt till laglotten kan du inte testamentera bort dem. Du skulle kunna formulera ett testamente så att dina barn (särkullbarnen) får starka ekonomiska skäl till att låta din fru ärva all egendom med fri förfoganderätt (hon får då inte testamentera bort den egendomen). Ett exempel är att barnen ges rätt till hela arvslotten och inte bara laglotten förutsatt att de låter din fru ärva all egendom (även kallar orubbat bo).

Skulle något av barnen vara under 18 år när du går bort, får de inte själva råda över sin egendom enligt 9 kap 1 § föräldrabalken, förkortas FB, se lagen här. Enligt 13 kap 1 § FB får den omyndiges föräldrar, om dessa är barnets förmyndare, bestämma hur den omyndiges tillgångar ska användas. Alltså kan dina äldre barns mamma (de som var 9 och 15 år) styra över den egendom som de ärver. Din nuvarande fru styr över egendomen som kommer tillfalla din yngsta, eftersom att din fru ärver före ert gemensamma barn.

Det du kan göra om du inte vill att dina barns mamma ska styra över den egendom som de ärver av dig är att du i ett testamente skriver som villkor att barnen själva ska få råda över egendomen. Är barnen dock under 16 år finns en ovillkorlig rätt för mamman att styra över även sådan villkorad egendom. Skulle barnen vara över 16 år finns det möjlighet för mamman att enligt 9 kap 4 § och 9 kap 3 § 2 st FB ta hand om egendomen genom överförmyndares samtycke om det kan anses erforderligt med hänsyn till barnens uppfostran eller välfärd. (En överförmyndare finns i varje kommun enligt 19 kap 1 § FB och utövar tillsyn över förmyndare).

Ett bättre alternativ är då kanske att i testamente villkora egendomen med särskild överförmyndarkontroll. Ett sådant villkor innebär bland annat enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet efter dig för dina omyndiga barns räkning ska sätta in medel hos bank samt lämna uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Har pengarna satts in hos en bank enligt 16 kap. 11 § FB med förbehåll om att det skall stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. Detta framgår av 13 kap 8 § FB. Det måste dock uppmärksammas att det finns en möjlighet att överförmyndaren ger mamman samtycke att använda eller på annat sätt förvalta viss del av egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”