Arvsskifte då särkullbarn avstått arv till förmån för efterlevande make

2019-11-07 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mor dog i september i år, jag är hennes enda barn och är ansvarig för begravning etc.Min mors make dog i april 1988 och i hansboupptecknkng nämns hans två söner som avstod sina laglotter till min mor med full äganderätt, 72 tkr.Idag finns 46364kr i fonder och ca10tkr på kontot. Jag har inte anlitat jurist för bouppteckningen som jag antar ytterligare skulle belasta dödsboet. Allt är betalt annars begravning mm.Hur ska jag tänka när det gäller hur vi ska dela på de pengar som finns? Jag är den som fortsättningsvis har hand om deklarationen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn som inte är makarnas gemensamma benämns särkullbarn och dessa har i princip alltid rätt att få ut sitt arv direkt. I ditt fall har din mors makes barn dock avstått sitt arv till förmån för din mor enligt 3 kap 9 § Ärvdabalk (ÄB) vilket innebär att de har rätt till efterarv då din mor avlidit enligt 3 kap. 2 § ÄB.

Makes arvsrätt regleras särskilt i 3 kap. ÄB. När den ena maken avlider sker en bodelning enligt äktenskapsbalken vilket kortfattat innebär att makarnas giftorättsgods läggs samman och delas på två, den delen kallas för giftorättsandel. Din mor ärvde sin makes giftorättsandel med fri förfoganderätt om inte annat angavs i testamente. Det innebär att din mor fritt fick förfoga över egendomen (ex. sälja, konsumera eller ge bort) men inte genom testamente disponera över den andel som innehades med fri förfoganderätt.

Vid bodelningen utgör den avlidne makens (din mors make) giftorättsandel en kvot av den efterlevande makens (din mor) totala egendom, när den efterlevande maken går bort ska denna andel som härrör från den först avlidne maken tillfalla hans eller hennes efterarvingar. Detta innebär att då din mors make avled ärvde din mor hans kvarlåtenskap och den kvarlåtenskapen utgjorde en viss andel av din mors totala egendom. Denna andel som härrör från din mors make ska nu tillfalla din mors makes söner.

Om jag förstår rätt så uppgick det sammanlagda giftorättsgodset till 72 000 efter bodelningen då din mors make avled. Giftorättsandelen blir då 36 000 kr (hälften av giftorättsgodset). Din mor ärvde i så fall 36 000 av sin make med fri förfoganderätt och fick 36 000 i giftorätt som hon hade full förfoganderätt över. Kvarlåtenskapen efter din mors make utgjorde då ½ av den totala kvarlåtenskapen (36 000/72 000) vilket innebär att din mors makes söner har rätt till halva arvet. Fördelningen av din mors kvarlåtenskap går då till så att den först delas på hälften (ca 56 364 delat på två = 28 182) och den ena halvan får din mors makes barn dela på (28 182 delat på två = 14 091 kr var för din mors makes söner) och den andra halvan tillfaller dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (550)
2020-03-31 Går det att välja vilken egendom man ärver?
2020-03-27 Vad händer om någon vägrar att betala ut ett arv?
2020-03-25 Partiellt arvskifte
2020-03-17 Vem är dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (78651)