Arvsrätt sambor

2019-03-12 i Sambo
FRÅGA
Hej! Jag är sambo med en man som är 75 år. Själv är jag 69 år. Vi äger en villa men har mycket skulder. Vi står skrivna till hälften var av villan. Vi har en gemensam son som vi vill skall ärva alla våra ev. tillgångar . Min sambo har en son sedan tidigare. Vi vill veta hur vi ska begränsa hans arvsrätt. Samt också hur jag skall kunna bo kvar i villan om min sambo dör före mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

I Sverige har sambor ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente. Frågor rörande sambos regleras i sambolagen.

Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.

Efter att bodelningen gjorts görs ett arvskifte enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.

Er bostad utgör samboegendom enligt 5 § SamboL då ni köpt den tillsammans för gemensamma ändamål. Med andra ord kommer den ingå i bodelningen och du kommer kunna bo kvar i bostaden om din sambo skulle avlida innan.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.

För att reglera hur er egendom ska fördelas om någon av er avlider så är min rekommendation att ni skriver ett testamente. Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar.

Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB.

Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.

Dock kommer ni aldrig kunna testamentera bort barnens arvsrätt. Ni kan skriva in era önskningar och hur ni vill att egendomen ska fördelas etc. Men testators barn är alltid laglottsberättigad. Hälften av den arvslott som skulle tillkommit en bröstarvinge utgör laglotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Så även om ni skulle skriva in i ett testamente att den sambon som avlider först ska ärva kvarlåtenskapen med full äganderätt så har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott.

Så absolut går det att begränsa arvsrätten genom att testamentera bort egendom, men laglotten går inte att testamentera bort.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (389)
2019-09-10 Är fordon samboegendom?
2019-09-03 Ärver min sambo mina skulder?
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?

Alla besvarade frågor (72877)