FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn25/06/2022

Arvsrätt för särkullbarn och barnbarn

Vem ärver ? Min farfar dog för länge sedan, och han var gift med en kvinna (min styvmor) som hade ett eget barn. Farfar och kvinnan har inga gemensamma barn. Nu är kvinnan också avliden. Är det dottern till kvinnan som ärver sin egen mor ? Eller jag efter min farfar. Min egen pappa är också avliden. Tack på förhand.

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i ärvdabalken

Jag tolkar din fråga som att du som barnbarn vill veta om du är arvsberättigad. 

Arvsklass

När man talar om arv så finns det tre olika arvsklasser. Arvsklasserna finns på grund av parentelprincipen som betyder att det är blodbandet som styr och därför ärver man i turordning enligt arvsklasserna. Första arvsklassen utgörs av bröstarvingar som enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är arvlåtarens avkomlingar, dvs. din far. Eftersom din far är avliden gör istadarätten sig gällande. Istadarätten är ännu en princip som då säger att om en arvinge är avliden så träder dess avkomlingar i den avlidnes ställe vad gäller rätten till arv och då ska varje gren ta lika lott.

Du tillhör alltså den första arvsklassen. 

Särkullbarn och efterarv

Om arvslåtaren var gift så får den efterlevande maken rätt att ärva den avlidna före gemensamma barn i första arvsklassen. Särkullbarn, dvs. din far, har däremot rätt att få ut sitt arv direkt efter den först avlidna förälderns död. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken.  Eftersom det inte framgår att din far har fått ärva din farfar så antar jag att han har avstått från sin rätt till förmån för den efterlevande maken, dvs. din styrfarmor. Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken innebär ett sådant arvsavstående att särkullbarnet då har rätt till efterarv vid den efterlevande makens död.  Efterarvet är en kvotdel av allt som den efterlevande maken äger vid sin död. Efterarvet realiseras innan den efterlevande makens egna arvingar kan få del av arv efter sin arvlåtare, dvs. din styvfarmors barn. 

Efterarvets storlek

Som huvudregel gäller alltså efterarvingarnas rätt en kvotdel av allt som den efterlevande maken äger vid sin död. Likabehandlingsprincipen gäller som innebär att hur stor kvotdelen som efterarvingarna är berättigade till bestäms i första hand av makarnas egendomsförhållanden under äktenskapet. När makarna haft total giftorättsgemenskap är efterarvingarnas rätt hälften av allt som den efterlevande maken äger vid sin död enligt 3 kap. 2 § stycke 1 ärvdabalken

Sen kan kvotdelarna förskjutas i en rad situationer, t ex om någon av makarna haft enskild egendom eller om ett förmånstagarförordnande finns. Kvoten är alltså inte alltid hälften av vd som finns vid den efterlevande makens död. Detta är eftersom efterarvsrätten motsvarar andelen som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhetsmassa vid första makens död, dvs. din farfar. 

Sammanfattning

Både du och din styvfarmors barn som ärver. Jag antar att din far inte fick ärva sin far när han gick bort. Jag antar då att han gjort ett arvsavstående som gör honom efterarvsberättigad. När din styvfarmor nu gått bort och din far inte är vid livet så träder du in i hans ställe och blir efterarvsberättigad enligt istadarätten. Du har rätt till ditt efterarv direkt när din styvfarmor gått bort. Sedan ärver din styvfarmors dotter sin egen mor. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nora Shamurad

Nora ShamuradRådgivare