Arvsrätt för sambo

2017-02-13 i Sambo
FRÅGA
Min sambo och jag har två vuxna barn tillsammans. Min sambo, sedan 30 år, har en son i 40-års åldern. Min sambo och jag har upprättat, hos advokat, en skrivelse om att "sitta i orubbat bo", vid den enes bortgång. Vi har också upprättat en skrivelse om att barnen är införstådda med detta och att de respekterar vår önskan. Alla tre barnen har skrivit under. Gäller en sådan överenskommelse juridiskt är min fråga, om svaret är ja, leder detta till min andra fråga. Äger då den efterlevande partnern tillgångarna, eller förfogar den endast över dessa. Vad jag undrar är, när den efterlevande då dör är den då i praktiken medellös och alla tillgångarna går automatiskt till de tre barnen. Anledningen till att jag frågar är, att enligt den gamla lagstiftningen ärvde inte äkta makar varandra om de inte hade gemensamma barn, Jag blev änka tidigt, min första man gick bort 1979. Jag vill inte att något ska ärvas av min bortgångne mans släktingar, Jag hoppas att detta blev begripligt.Jag ser framemot ert svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och eventuellt efterarv regleras i Ärvdabalken (ÄB) (här) och för sambo finns vissa regler i Sambolagen (SamboL) (här)

Jag kommer först förklara lite allmänna arvsregler och vad som händer med arv till en sambo genom bodelning och sedan kommer jag förklara regler om den egendom man ärver. Sist kommer jag försöka besvara dina frågor i tur och ordning.

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra utan det är makar, bröstarvingar (barn eller barnbarn), syskon och föräldrar som har arvsrätt vilket regleras i ÄB. Däremot, när en sambo dör har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § SamboL (här). Det innebära att den egendom som räknas som samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne. Här kan också den efterlevande sambon få bostaden och bohaget på sin lott efter avräkning mot annan egendom, detta framgår av 16 § SamboL (här). Det som händer med den avlidne sambons del är att dennes arvingar ärver det. Ett sätt sambor kan fördela mer lika mellan sig är genom ett testamente där man kan testamentera bort en del av egendomen till sin sambo. Dock har bröstarvingar alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet, 7 kap. 3 § ÄB (här). Alltså kan en sambo inte testamentera bort sina barn helt från arvet genom ett testamente till sin sambo, däremot kan barnen välja att avstå att ta ut sin laglott men då avstår de också sin arvsrätt.

När istället makar ärver av varandra finns det en rätt som kallas efterarv. Då ärver först den efterlevande maken all egendom, framför andra arvingar, och när denne sedan dör har arvingarna rätt att få ut viss egendom efter den först avlidne maken. De som då har så kallad efterarvsrätt är någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling enligt 3 kap. 2 § ÄB (här). När en person ärver kan det ske genom antingen full äganderätt eller fri förfoganderätt. Ärver man pengar med full äganderätt får personen göra vad den vill med pengarna, skänka bort, testamentera eller spara. Ärver en person pengar med fri förfoganderätt får personen också spendera pengarna hur denne vill men får inte testamentera bort eller ge en oskäligt stor gåva för pengarna då detta ska gå i efterarv till den bortgångne makens släktingar.

Sammanfattningsvis för att svara på dina frågor. Gällande den skrivelsen som upprättats är det lite otydligt om det är ett testamente eller bara en skrivelse med barnen. Men oavsett gäller reglerna att en sambo inte ärver maken förutom den egendom denne får genom bodelning (hälften av all gemensam egendom) och genom testamente. Det går inte genom ett testamente att göra sina barn arvlösa. Däremot om det är ett upprättat testamente där en sambo ärver allt måste barnen jämka testamentet för att få ut sin andel. Jämkar de inte avstår de från rätten till arv. Däremot har de fortfarande rätt att jämka testamentet även om ni skriver ett papper i dag som säger något om orubbat bo. Era gemensamma barn kommer sedan ärva dig men din sambos son, om han avsäger sig sitt arv, kommer inte ärva.

Gällande det fall där makar ärver varandra har efterlevande bröstarvingar samt föräldrar till den avlidne maken rätt att få ut viss egendom när du avlider som ett efterarv. Detta utgör ofta en procentsats av det arv man ärver av maken. Alltså har du rätt att fritt förfoga över den egendom du ärvde men inte rätt att testamentera bort det. Däremot gör det inget om det minskar i form av konsumtion då procentsatsen beräknas på den egendom som finns kvar. Alltså när du avlider ska din före detta makes arvingar få ut i efterarv en viss del och sedan ärver dina barn resterande egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95759)