Arvskifte när det finns särkullbarn

2016-11-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far har gått bort och jag och min syster är de enda bröstarvingar. Hon hade inga egna barn. De var gifta vid bortgången men det fanns ej varken testamente eller äktenskapsförord. Vid avräkning av alla skulder finnes ca. 316000kr kvar.Brodern till min pappas fru hjälper henne med bouppteckningen varvid han hävdar hennes rätt till fyra basbelopp ca.177000kr. Detta har min syster och jag godkänt. Helt plötsligt säger boupptecknaren att det skall vara delat så att hon först skall ha hälften av 316000kr = 158000kr sen ska hon även ha hälften av den andra delen som jag och min syster räknat som vår arvsrätt? Kan verkligen detta stämma? Kan vi kräva vår arvsrätt utan några övriga krav på någons arv?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon som är gift avlider så ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) som innebär att makarnas egendom fördelas mellan dem. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär alltså att båda makarnas giftorättsgods ska räknas samman och sedan delas lika mellan dem. Det som tillfaller din avlidne far utgör således hans kvarlåtenskap.

När sedan arvet ska fördelas är utgångspunkten att bröstarvingarna ärver i första hand, 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Men om den avlidne var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB, dock gäller detta inte om det finns särkullbarn, vilket ni är. Ni kan då välja att kräva ut er arvslott direkt och således erhålla hela er fars kvarlåtenskap. Regeln om fyra basbelopp innebär att den efterlevande maken ska ha rätt att erhålla minst fyra prisbasbelopp efter bodelningen och arvskiftet. Alltså om er fars fru fick minst 4 prisbasbelopp i bodelningen så har hon inte rätt att ta det ur kvarlåtenskapen från er far.

Sammanfattningsvis så ska en bodelning först göras där allt giftorättsgods räknas samman och sedan delas lika mellan er fars dödsbo och hans fru. Det som tillfaller er fars dödsbo utgör dennes kvarlåtenskap. Hela er fars kvarlåtenskap ska du och din syster ärva i egenskap av bröstarvingar. Er fars fru har dock rätt att behålla egendom motsvarande fyra prisbasbelopp ur både bodelningen och kvarlåtenskapen.

Jag tolkar det därför som att din fars dödsbo erhöll 316 000 kr i bodelningen. Därför bör din fars fru erhållit motsvarande belopp, vilket överstiger fyra prisbasbelopp. Således kan hon inte kräva ut det från kvarlåtenskapen. Du och din syster ärver därför hela beloppet på 316 000 kr.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll