FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn03/07/2020

Arvskifte - barn från tidigare förhållande

Min make som nyss avlidit och jag har ett sommarställe som vi ägt med lika delar han har 2 barn sedan tidigare förhållande ärver de som särkullsbarn ,eller är de bröstarvingar har de rätt att få ut hela min makes del och kontanta tillgångar lösöre bankmedel vi har inga gemensamma barn och hann inte skriva äktens skapsförord eller Testamente jag har också ett barn utanför äktenskapet ärver hon något.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innan jag svarar vill jag bara säga att jag beklagar sorgen.

Eftersom ni var gifta regleras situationen dels genom äktenskapsbalken (ÄktB) och dels genom ärvdabalken (ÄB).

1. Bodelning

När någon som är gift dör så upplöses äktenskapet, likt när en skilsmässa sker, vilket betyder att en bodelning ska ske (ÄktB 1:5 och 9:1). Detta sker alltså innan din mans kvarlåtenskap fördelas.

I bodelning ska s.k giftorättsgods ingå, dvs allt som inte är enskild egendom (ÄktB 10:1 och 7:1). Något kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord (vilket inte verkar vara relevant i ditt fall) eller genom att det varit ett villkor när din man fått egendomen genom arv/testamente/gåva (Äktb 7:2). Jag utgår från att all er egendom är giftorättsgods.

Bodelning går till på så vis att man räknar ut din och din mans dödsbos andelar av er gemensamma egendom (ÄktB 11:1). Du och din mans dödsbo får först undanta så mycket av er respektive egna egendom (alltså det du/din man ägde, t.ex om någon av er ensamt ägde en bil, vilket inte är samma sak som "enskild egendom") för att täcka era respektive skulder (ÄktB 11:2).

Värdet av den egendom som sedan är kvar ska räknas samman och delas lika mellan er (ÄktB 11:3). Denna halva plus det du och/eller din man undantog för att täcka skulder utgör era respektive andelar av er gemensamma egendom (ÄktB 11:6). Sedan fördelar ni själva egendomen mellan er, i detta fall mellan dig och din mans dödsbo, man har då förtur till sin egen egendom (ÄktB 11:7). Du kan alltså säga att du vill ha halva sommarhuset men likaså kan din mans dödsbo säga att det vill ha sin halva, eller så kan ni komma överens om att någon av er tar sommarhuset men då lär den andra behöva avstå annan egendom, alternativt köpa ut den andre.

2. Arvskifte

Det som din mans dödsbo erhåller i bodelningen utgör hans kvarlåtenskap. Du har helt rätt i att din makes barn från ett tidigare förhållande är hans bröstarvingar och därför får ärva först (ÄB 2:1). Det är endast om hans barn avstår från sitt arv som du ärver din make (ÄB 3:1 1st). Om de gör detta har de rätt till s.k efterarv vilket betyder att de skulle ärva dig (ÄB 3:9 och 3:2).

Utgångspunkten är alltså att de kan kräva att få sitt arv omedelbart. Vad deras arv består av avgörs dock i bodelningen. Jag kan därför inte svara på exakt vad de har rätt att få ut för något men förmodligen är det lösöre/banktillgångar som du själv säger.

2.1 Din dotters rätt till arv

Gällande din dotter från ett annat förhållande så ärver inte hon något eftersom hon inte är släkt med din make.

3. Sammanfattning

Det första som ska göras är en bodelning mellan dig och din mans dödsbo. Det din mans dödsbo får i denna bodelning utgör hans kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att din mans barn från det tidigare förhållandet ärver hela kvarlåtenskapen men de kan även avstå från detta vilket skulle innebära att du ärver din man och de får rätt till efterarv när du dör. Din dotter från ett tidigare förhållande ärver inte något av din man.

Jag hoppas detta svarar på din fråga. Har det uppstått oklarheter eller andra frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare