Arvet efter sambon

2015-12-15 i Sambo
FRÅGA
Min mor på 80 år har varit sambo i 30 år för 8 år sen köpte dom ett radhus tillsammans . Han har avlidit och nu säger Hans barn att han betalade in 75 tusen på topplån. Men hur är det med sambolagen ??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sambolagen ska tillämpas på två personer som har ett parförhållande med varandra och som har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Det tycks inte råda några tvivelaktigheter gällande om det finns ett samboförhållande, därför ska sambolagens regler komma till användning.

När ena sambon dör upphör samboförhållandet (2 §). Efter dödsfallet kan den efterlevande sambon påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Om radhuset köptes för sambornas gemensamma samlevnad är den samboegendom. Oavsett hur mycket vardera sambon betalade och oavsett hur stort lån vardera sambon har på lånet så ska den ingå i bodelningen. Värdet av radhuset och annan samboegendom ska som huvudregel delas lika (14 §). Tillgångar som inte är samboegendom (ex. bilar, aktier och medel på bankkonto) ska samborna själva behålla och dras sålunda inte in i bodelningen.

När bodelningen är förrättad är det dags för arvskifte. Här är den viktigaste noteringen att sambor inte ärver varandra. Det innebär att tillgångarna som den framlidna sambon har, i första hand kommer att fördelas på sambons bröstarvingar (barn). Barnen tillhör den första arvsklassen och ärver efter sina föräldrars död (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Slutligen medför detta att radhuset utgör samboegendom och ska ingå i en bodelning. Värdet av radhuset ska som huvudregel delas lika. När bodelningen är genomförd ska arvet efter den avlidne fördelas. Där är det i första hand barnen som ärver. En sambo har inte arvsrätt efter den andra sambon. Detta skiljer sig från vad som gäller för makar, vilka ärver varandra när ena maken går bort. Om sambor vill ärva varandra, måste ett testamente upprättas som föreskriver detta.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85453)