Ärver särkullbarnen före den efterlevande maken?

2020-07-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hon ärvde huset efter sin far reparerade det med arvspengar har två egna barn hon står för lånen på huset nu har hon gått bort vad ärver barnen det blir väl särkullbarn men hon gifte sig med mannen för 10 år sen vad ärver han
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver?

Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att barn till den avlidne ärver först. (2 kap. 1 § ÄB.) Ur din fråga framkommer det inte huruvida det finns några gemensamma barn till den avlidne och den efterlevande maken utan att det endast finns barn till den avlidne, även kallade särkullbarn. Följden av detta blir då att det är särkullbarnen som ärver den avlidne och inte den efterlevande maken, förutsatt att det inte finns något testamente. (3 kap. 1 § ÄB.)

Vad ingår i kvarlåtenskapen?

Eftersom den avlidne var gift kommer Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB., vara aktuell för att klargöra vad som blir den avlidnes kvarlåtenskap. När ett äktenskap upplöses så ska en bodelning ske och i denna bodelning så ska allt giftorättsgods ingå. (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB.) Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Följaktligen är enskild egendom sådan egendom som gjorts till mottagarens enskilda genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett testamente. (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB.) Giftorättsgodset slås sedan samman och skulder hänförliga till det dras av. Därefter fördelas återstående del lika mellan makarna och den del som den avlidne får är en del av dennes kvarlåtenskap och ska delas ut genom arv. (11 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ÄktB.)

Sammanfattning

Som nämnts tidigare ärver särkullbarnen före den efterlevande maken ifall det inte finns några gemensamma barn. Gällande vad barnen ärver efter den avlidne beror på vad som sker i bodelningen mellan den avlidna och den efterlevande maken.

Ur din fråga framkommer det inte huruvida huset gjorts till enskild egendom varav jag tyvärr inte kan ge ett tydligare svar än detta. Jag hoppas mitt svar kan erbjuda lite vägledning. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1141)
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89851)