Ärver jag min förälders skulder?

FRÅGA
Hej!Min far gick bort tidigare iår. (vi har knappt haft kontakt på 30 år)Vi är fyra syskon.En av mina syskon kräver att jag är med och betalar pappas skulder.Är detta möjligt? Eftersom de inte heller har gjort en bouppteckning.Hur ska jag gå vidare?Dem hotar att kräva mig via kronofogden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En grundregel vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Det som först ska göras efter att någon har gått bort är en bouppteckning, det vill säga en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder som sedan ska ges in till skatteverket för registrering. Bouppteckningen utgör en legitimationshandling och visar vilka som har rätt att handla i dödsboets räkning. Bouppteckningen ska göras tre månader efter dödsfallet och med två borättsförättare. Bouppteckningen visar således den avlidens tillgångar och skulder. Skulderna dras av från den avlidens tillgångar och således ärvs inte skulder. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna har betalats, fördelas dessa tillgångar genom bodelning och arv.

Bodelning är en privat förrättning mellan en eventuell efterlevande make och den avlidens makes arvs och universella testamentetagre. Via bodelningen erhåller den efterlevandemaken sin andel av på grund av giftorätt. Bröstarvingar (den avlidens barn) ärver lika lott. I ert fall innebär det att ni fyra syskon delar lika på er fars kvarlåtenskap, enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Men om efterlevande make finns efter er fars död, ärver denne kvarlåtenskapen och ni bröstarvingar ärver er lott efter denne (ifall att det är er andra förälder). Men om er pappas efterlevande make inte är er andra förälder ärver ni er lott direkt, enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattande svar

Efter ett dödsfalls ska olika förrättningar göras av den avlidnes tillgångar, skulder och kvarlåtenskap. Förrättningarna görs i följande ordning:

1. Bouppteckning – förteckning av den avlidens skulder och tillgångar. Skulder betalas av den avlidens tillgångar och således går inte skulder att ärva.

2. Bodelning – privat förrättning mellan efterlevande make och avlidnes makes arvs och universella testamentetagre. Efterlevande make erhåller sin andel på grund av giftorätt.

3. Arv - privat förrättning mellan efterlevande make och avlidnes makes arvs och universella testamentetagre. Här erhåller arvingar och testamentetagre sina lotter.

Detta innebär i ditt fall att dina syskon inte kan kräva dig att betala din pappas skulder. Om det är så att ni syskon får brev från Kronofogden om "skuld att betala" eller likande, innebär det att det finns en skuld registrerad för den avliden och du som förrättare för dödsboet får brevet. Således är det dödsboet som står med i Kronofogdens register och inte den som får brevet. Om det inte skulle finnas tillgångar hos dödsboet att betala skulderna med, behöver inte ni som är förrättare betala skulderna, eftersom man inte ärver skulder. Om det är så att ni redan har delat upp den avlidens tillgångar mellan er, innan den avlidens skulder var betalda, ska ni lämna tillbaka så mycket av tillgångarna till dödsboet att det täcker skulden. Vidare är ni solidariskt betalningsansvariga, vilket innebär att ni måste täcka upp för varandra om någon av er hunnit göra av med tillgångar att denne inte kan betala tillbaka sin andel av skulden. (Läs gärna mer på Kronofogdens hemsida om du önskar mer information angående detta).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och om du önskar mer juridisk hjälp råder jag dig till att kontakta några av våra jurister här på Lawline! Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll