Ärva så mycket så möjligt som sambos

Hej,

min sambo och jag väntar barn och vill försäkra oss om att vi ärver så mycket som möjligt av varandra vid en eventuell bortgång utan att gifta oss. Jag har några olika frågeställningar. Min sambo äger lägenheten vi bor i och jag har kapital på ett bankkonto.

Vi har tänkt skriva testamente där vi anger att den överlevande parten ska ärva allt den andre äger. Vårt barn kommer ju ändå ha rätt till sin laglott. Jag undrar om det går att komma runt detta på något sätt och har läst att om jämkning inte sker så tillfaller allt den överlevande parten som står som arvinge i testamentet. Jag undrar då vem som jämkar för ett minderårigt barn, om det sker automatiskt eller av någon överförmyndare? Om det är vi som ska göra det så tänker jag att man helt enkelt inte jämkar och att allt då tillfaller den överlevande sambon.

Stiger det alltid in en överförmyndare och vem är i så fall detta?

Min sambo äger en sommarstuga som han fått genom gåvobrev av sin morfar. Den är given som enskild egendom som ej ska ingå i giftorättsgods. Kan min sambo testamentera den till mig i det fall han skulle gå bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Reglerna om dödsbon finns i 18 kap i ärvdabalken (ÄB) och regler om minderårigas egendom finns i föräldrabalken (FB).

En avliden persons tillgångar och skulder kallas dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som existerar fram till att det skett ett arvsskifte. Både i egenskap av sambo och som universell testamentstagare skulle den andra av er vara dödsbodelägare om den ene av er avled, enligt 18 kap. 1 § ÄB. Också ert barn skulle vara dödsbodelägare i sin förälders dödsbo eftersom ett barn är närmsta arvtagare och därmed dödsbodelägare, enligt 2 kap. 1 § och 18 kap. 1 § ÄB. Den överlevande sambon och barnet skulle därför vara dödsbodelägare i samma dödsbo.

Ni som vårdnadshavare för ert barn är dess förmyndare, enligt 10 kap. 2 § FB. Om en av er skulle dö får den den andra föräldern, som då blir barnets enda förmyndare, del i samma oskiftade dödsbo som det minderårige barnet. När det händer ska överförmyndaren i kommunen förordna en god man att vårda det underåriga barnets rätt i boet vid boutredningen samt vid bodelningen och skiftet eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, enligt 11 kap. 2 § FB.

Barnets gode man är den som ska jämka ett testamente för barnets räkning. En god man får inte avstå det underåriga barnets arv, enligt 15 kap. 6 § FB. Det är dock tillåtet att sluta avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo vilket innebär att det inte sker något arvskifte och att varken den efterlevande sambon eller barnet får ut sitt arv utan att dödsboet finns kvar. Ett avtal om oskiftat dödsbo måste dock slutas med överförmyndarens samtycke, enligt 15 kap. 7 § ÄB.

Det går således inte att åstadkomma att en sambo ärver allt om det finns ett minderårigt barn men det är möjligt att leva tillsammans med det minderåriga barnet i ett oskiftat dödsbo, om överförmyndaren godkänner det. För att ärva varandra fullt ut, om en av er skulle avlida innan ert barn är 18 år och själv har rättshandlingsförmåga, så måste ni gifta er.

Reglerna om enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i sambolagen (SL).

Det finns inget hinder mot att din sambo testamenterar sommarstugan till dig trots att denna utgör enskild egendom. Statusen som enskild egendom innebär att den inte ingår i en bodelning med anledning av en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör, enligt 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB samt 4 och §§ SL.

Om ni vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan ni få det här.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”