Arv och fri förfoganderätt

2019-03-30 i Sambo
FRÅGA
Hej skulle vilja veta vad detta innebär för oss som särkullsbarn att vänta med vårt arv efter faderns bortgång.Han levde som sambo och i testamentet står det så här:Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande skall således inte ha rätt att testamentariskt förfoga över kvarlåtenskapen.Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen vid den sist avlidne sambons död enligt lag fördelas mellan å ena sidan den först avlidne makens arvingar och å andra sidan den sist avlidne sambos arvingar..innebär detta att om vi väntar med vårt arv att hon inte kan skänka bort eller slösa vårt arv under tiden.Att vi får ut vårt arv efter sambons bortgång sen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Först ska sägas att som bröstarvinge har ni alltid rätt att få ut halva kvarlåtenskapen som laglott (vilket sedan ska delas lika mellan alla bröstarvingarna) (7 kap 1 +3 §§ ÄB). Den resterande delen av arvet är er far fri att testamentera som han vill. Den andelen som tillfaller er fars sambo genom testamentet ska ni, precis som är föreskrivet i testamentet, få efter att hon gått bort. Generellt är fri förfoganderätt ganska fri, men det finns vissa begränsningar, om hon utan tillbörlig hänsyn orsakar västvänlig minskning av egendomens värde har ni rätt till ersättning för värdeminskningen, generellt brukar det krävas en minskning av värdet på 25% eller mer för att det ska bli tillämpligt (3 kap 3 § ÄB + NJA 1995 s. 303).

Ni kan alltså i vart fall få ut er laglott direkt när er far går bort, men måste vänta på den resterande delen, vilken er fars sambo får använda fritt, med vissa mindre begränsningar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (416)
2020-02-23 Ärver sambos varandra?
2020-02-18 Vad händer med gemensam bostad, som sambon har köpt, om något skulle hända min sambo?
2020-02-14 Vad gäller för sambors arvsrätt när sambolagen har avtalats bort?
2020-02-11 Kan sambo ärva med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (77538)