Arv efter fader avliden i Italien, italiensk medborgare - svenska särkullsbarn

2015-10-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Min pappa har dött. Bodde i Italien och italiensk medborgare. Var gift. Jag och min bror är särkullbarn. Finns inga andra barn. Hur går proceduren till? Finns det bouppteckning? Blir man kallad? Kan hans fru hålla inne med pengar som är våra? Pappa hade skrivit ett testamente där det står att lägenheten är min och min brors men att frun får bo där tills hon inte längre vill eller dör. Han har också skrivit att deras gemensamma konto ska frun få. Gäller ett sånt testamente? //Anna
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med har din situation internationell karaktär vilket gör att det första som måste fastställas är vilken stat som har behörighet att handlägga frågan samt vilket lands lagar som ska tillämpas på arvet i dess helhet. Med andra ord, hur hela proceduren kommer att gå till, om det finns en bouppteckning, om du och din bror kommer att bli kallade samt om din avlidne fars hustru har rätt att nyttja lägenheten och om hon kan "hålla inne med pengar som är era" kommer de materiella lagarna i den behöriga staten att avgöra.

Eftersom både Sverige och Italien är anslutna till EU så är det Successionsförordningen som ska vara avgörande vid fastställande av tillämplig lag på arvet i dess helhet. Enligt artikel 4 så är det domstolarna i det land där din far avled som är behöriga att pröva frågan, vidare enligt artikel 21 är den allmänna bestämmelsen att tillämplig lag ska vara den statens lag där den avlidne hade hemvist vid sin död, i det här fallet Italien. Enligt artikel 22 finns det en möjlighet att göra lagval för arvet i dess helhet, det vill säga att välja vilken lag som ska tillämpas på arvet, den rätten grundar sig på medborgarskap, lex patriae. Så, om din far hade både svenskt och italienskt medborgarskap förelåg det en rätt att välja om förfarandet ska gå enligt svensk eller italiensk lag, eftersom inget lagval har gjorts så pekar allt på att arvet i dess helhet kommer prövas enligt italiensk lag.

Vidare härifrån är det således italiensk materiell rätt om kommer att styra proceduren, rätten till lägenhet och resterande frågor som gäller förfarandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med välig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85559)