Arbetsgivare som av misstag anger fel lön i anställningsavtal

2017-11-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Jag och några kollegor ska "flyttas" över till ett nytt dotterbolag i en koncern. I och med detta så följer även vår anställningstid, lön, förmåner mm. med i flytten. Dock så ska jag få en ny bredare befattningsbeskrivning och skriva på ett nytt anställningsavtal där jag accepterar detta. Men när jag läste anställningsavtalet så uppmärksammade jag att dem råkat ge mig 1000 kr extra i lön. Om både jag och min arbetsgivare signerar detta, är avtalet bindande och kan dem neka mig den löneökningen senare? Jag har varit lite bitter mot dem då jag själv anser att dem förväntar sig mycket mer av mig som anställd vilket också befattningsbeskrivningen visar, men förhöjd lön kommer inte på tal. Så den nya lönen är egentligen inte mer än rättvis anser jag själv då jag knappt fått en löneökning på två år. Tacksam för hjälp i frågan!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Anställningsavtal kan vara muntliga

När det kommer till anställningsavtal finns inget krav på att det ska vara skriftligt. Även muntliga överenskommelser är bindande mellan parterna. (Det finns dock vissa bestämmelser i Lagen (1982:80) om anställningsskydd som kräver att arbetsgivaren lämnar viss information till den anställde skriftligen. Dessa regler är dock inte relevanta i ditt fall, utan bara en förklaring till varför skriftliga anställningsavtal är vanligt förekommande.)

Det som istället har betydelse är att även muntliga överenskommelse om bl.a. lön är bindande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om ni har kommit överens om en annan lön än den som står på det skriftliga anställningsavtalet, är det den lön som ska gälla. Det är er överenskommelse som är själva avtalet - inte det skriftliga dokumentet.

Ett skriftligt avtal är ett viktigt bevis för själva överenskommelsen

Det skriftliga dokumentet är däremot det viktigaste beviset för vad ni har kommit överens om. Om du kan visa upp ett skriftligt anställningsavtal där det framgår att lönen är en viss summa, blir det såklart svårt för din motpart att bevisa att ni hade en annan överenskommelse.

Förklaringsmisstag enligt avtalslagen

Den situationen som du beskriver finns uttryckligen reglerad i den ålderdomliga 32 § Avtalslagen (1915:218). Där framgår att om din arbetsgivare har accepterat ett avtalsinnehåll som grundar sig på en felskrivning eller annat misstag från arbetsgivarens sida, så är denne inte bunden av avtalets innehåll i den delen, om du som arbetstagare insåg eller borde ha insett misstaget.

Eftersom du berättar att du visste om att arbetsgivaren hade råkat skriva fel, är arbetsgivaren inte bunden av det skriftliga avtalet. Att detta är svårt för arbetsgivaren att bevisa är en annan sak.

Att du anser att du förtjänar en bättre lön är inte intressant för den juridiska bedömningen i denna fråga.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.

Carl Trolle Olson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (373)
2021-12-01 Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande

Alla besvarade frågor (97608)