Arbetgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagares möjlighet till påverkan

2017-01-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, det har uppstått en situation på min arbetsplats som jag har blivit lite skeptisk och fundersam över. Efter återkommande förseningar på arbetsplatsen bland oss arbetstagare så införde cheferna nya rutiner som innebär en skriftlig varning varje gång vi kommer för sent till jobbet. Vi fick först skriva under ett mötesprotokoll där vi fick godkänna denna nya rutin. Företaget går inte under kollektivavtal.Är detta lagligt? Vad kan vi göra?Vänligen,Bekymrad arbetstagare
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vilka rutiner som ska finnas på arbetsplatsen är som utgångspunkt något som arbetsgivaren har rätt att bestämma över, detta följer av det så kallade arbetsgivarprerogativet som ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet.

Det kan verka konstigt att det förhåller sig på det här sättet, men det beror på att man i svensk rätt har lämnat det till arbetsmarknadens parter att själva förhandla om frågor som rör frågor mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med arbetsmarknadens parter menar jag arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer(dvs fackliga organisationer). Detta innebär att den väg du som arbetstagare har att gå för att kunna påverka arbetsgivaren i dessa frågor är via arbetstagarorganisationer(facken), eller att du själv diskuterar frågorna med arbetsgivaren.

Är du själv med i någon arbetstagarorganisation(fack el liknande)? Om du är det, så bör du vända dig till organisationen för stöd och råd. Oavsett om det finns ett kollektivavtal eller ej så kan ditt fack ha rätt att förhandla med din arbetsgivare om de här frågorna,. Fackliga organisationer har också andra möjligheter att påverka arbetsgivare, till exempel genom att vidta stridsåtgärder. Det kan organisationer göra dels för att påverka arbetsgivarens arbetsledning, men också t ex för att få till stånd ett kollektivavtal.

Om du inte är med i någon arbetstagarorganisation(något fack) så kan du gå med i en, det har du rätt att göra enligt den föreningsrätt som gäller enligt 7 § Medbestämmandelagen. Du kan också själv bilda en arbetstagarorganisation på arbetsplatsen.

Jag vill påpeka att de skriftliga varningar som arbetstagare kommer att få av arbetsgivaren vid en eventuell sen ankomst inte i sig innebär att ni kan bli uppsagda bara för att ni skulle komma för sent ytterligare en gång. Det ska nog snarare ses som en påminnelse om den skyldighet arbetstagare har att följa de tider som gäller. Arbetstagarnas skyldighet att följa tider och liknande kan man säga att följer av den s k arbetsskyldighet man har som arbetstagare. Skulle arbetsgivaren vilja säga upp någon så krävs så kallad saklig grund för uppsägning enligt 7 § Lag om Anställningsskydd, och någon enstaka försening är sannolikt inte saklig grund för uppsägning, men det är i så fall en senare fråga.

Sammanfattningsvis så är det arbetsgivarens rätt att bestämma vilka rutiner som ska finnas på arbetsplatsen. Din fråga om införandet av de nya rutinerna är lagliga kan alltså besvaras med ett ja. Den möjlighet man har som arbetstagare att påverka sådana beslut är att organisera sig fackligt och att genom organisationen påverka arbetsgivaren genom förhandling och andra medel.

Mitt råd till dig är alltså att om möjligt själv diskutera frågan med arbetsgivaren, att kontakta ditt fack, eller om du inte är medlem i ett fack att organisera dig fackligt om du vill ha möjlighet att kunna påverka arbetsgivaren i frågan.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga, även om det kanske inte är precis vad du hoppats på.

Vänligen,
Olle Hansen Ölmedal
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (15)
2020-06-29 Skadad under arbetstid?
2020-02-19 Kan man säga upp en visstidsanställning i förtid?
2020-01-16 Vilka typer av tjänster kan min arbetsgivare omplacera mig till?
2019-03-12 Anställningsskydd i tillsvidare- och provanställningar

Alla besvarade frågor (92106)