FrågaÖVRIGTPUL/GDPR25/02/2023

Är medlemskap på ett gym offentlig uppgift?

Är medlemskap på ett gym offentlig uppgift? Jag skulle vilja ta reda på om en viss person är på ett gym så jag kan undvika att gå dit i sådana fall.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Rätten att ta del av allmänna handlingar/offentliga uppgifter hittar vi i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF]. Vad som är en allmän handling hittar vi i grundlagens andra kapitel. En handling är utgörs av alla former av framställningar i skrift, bild och upptagning som kan läsas med tekniska hjälpmedel. Uppgifter i form av olika listor hade därför kunnat utgöra en handling i lagens mening (se 2 kap. 3 § TF). För att handlingen ska anses allmän måste den vara förvarad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Gym utgör ingen myndighet utan en privat aktör som inte har någon skyldighet att lämna ut sådana uppgifter. Dessutom kan det finnas regler i dataskyddsförordningen (GDPR vilken är bindande för Sverige enligt Artikel 288 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)) som skyddar gymmedlemmarna från att deras personuppgifter ska bli röjda.


Som svar på din fråga vill jag förtydliga att det från många olika infallsvinklar finns omständigheter i olika laga som gör det omöjligt att kunna begära ut sådana uppgifter. Helt klart är i vilket fall att medlemskap på gym inte utgör offentlig uppgift.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor kring allmänna handlingar eller andra juridiska frågor så tveka inte att vända dig till Lawline igen!


Vänligen,

Axel.

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo