Är man ansvarig som make för den andra makens skulder?

2021-07-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min man har gjort sej skyldig till ett brott och ska betala skadestånd till offren. Min man och jag bor inte längre med varandra. Men vi är gifta på pappret.. om nu skadeståndet överskrider hans tillgångar är jag tvungen att betala resten av det som fattas då. Vi har ej längre några gemensamma tillgångar.
SVAR

Hej, tack för din fråga

Visserligen framgår det av 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken att makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses vilket innebär att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. En naturlig följd av detta blir att en make med större inkomst får täcka en större del av dessa utgifter. Men enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken gäller att varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder, det betyder att du inte kan bli tvungen att betala hans skadestånd.

Du kommer inte heller bli betalningsansvarig för hans skadestånd vid bodelningen eftersom vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I det här fallet om din makes skulder överstiger hans tillgångar så kommer vid bodelningen ni bara dela på det som återstår av ditt giftorättsgods efter att du har dragit av dina skulder. Du behöver alltså inte betala den delen av hans skulder som överstiger hans giftorättsgods.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97437)