Är leasingavtalet ogiltigt på grund av ett förklaringsmisstag?

2021-04-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej, Jag bad om en offert på en leasingbil. I mailet angav jag alla tillbehör och övrig utrustning som jag ville ha med i offerten. I mailsvaret från bilfirman så bekräftar de i mailet vad som ingår i offerten och en separat fil med själva offerten. Jag accepterade i tron om att allt jag bett de inkludera fanns med. När avtalet sedan kom så upptäcktes att bilfirman glömt räkna in vinterdäcken i offerten vilket ökade kostnaden per månad. Min fråga är om det räcker med att de bekräftade i mailet att vinterhjulen ingår i offerten eller är det själva pdf-offerten som räknas som giltig, dvs att jag borde ha upptäckt att de missat att inkludera det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I fråga om slutande av avtal gäller avtalslagen (AvtL).

Har ett avtal ingåtts?

Mejlsvaret från bilfirman (offerten) får anses vara ett anbud om att sluta avtal. Ett anbud är bindande, likaså accept på anbudet (1 § AvtL). Ett bindande avtal har därför uppstått i och med att du accepterade anbudet. Du och företaget är därför bundna till det som framgick av mejlet (offerten som du accepterade). Huvudregeln är därför att bilfirman inte i efterhand kan ändra vad som accepterats genom att räkna in kostnaden för vinterdäcken. Detta förutsätter också att parterna inte har kommit överens om att avtalet inte är bindande förrän de skrivit under en skriftlig handling (kontraktsprincipen).

Är avtalet ogiltigt? (Förklaringsmisstag)

Det är uppenbart att bilfirmans anbud avviker från vad som har varit avsett. Om anbudet fått ett annat innehåll än vad som varit åsyftat på grund av felskrivning eller annat misstag blir denne bunden av anbudet ändå. Det förutsätter dock att mottagaren av viljeförklaringen inte insåg eller borde ha insett misstaget. Med andra ord måste mottagaren ha varit i god tro om misstaget (32 § första stycket AvtL). Motparten får stå för sina misstag om du varit i god tro. Om du till exempel misstänkte att ett fel gjorts på grund av att priset var orimligt lågt kan du inte ha varit i god tro.

Det ska understrykas att bestämmelsen endast gäller när misstaget beror på t.ex. felskrivningar och inte när avgivaren medvetet avsett att ge uttryck för det angivna innehållet, men innehållet fått en annan innebörd. Om bilfirman till exempel av misstag skriver 6950 kr i stället för 6590 kr är det fråga om ett förklaringsmisstag som omfattas av bestämmelsen. Räknefel kan däremot vara ett misstag som inte omfattas av bestämmelsen, t.ex. om bilfirman skriver 2500 kr (fast egentligen räknade de fel vid sin beräkning av 500 x 6 = 3000). Du skriver att företaget "glömt" räkna in priset för vinterhjulen. Det framstår därför närmast som att företaget gjort en felberäkning. Företaget får då stå för sitt misstag. En tolkning måste dock göras av avtalet i det enskilda fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?