Är kamerabevakning av brottsförebyggande syfte okej?

2019-08-31 i PUL/GDPR
FRÅGA
Vi har upprepade gånger haft påhälsningar av några ungdomar som utanför vår port samt upp mot balkonger och fönster sprutat brandsläckarpulver, urinerat utanför portdörren och lagt massa sopor där samt spottat på portglaset.Dessutom kastat sten på fönster som gått sönder så man fått in sten och glas i sovrum m.m. Allt polisanmäls. Vi vill sätta upp kamera där så vi kan fånga dem på bild nästa gång det händer. Är det ok att göra det om vi dessutom sätter upp en lapp eller skylt om att porten är kamera och videoövervakad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör kamerabevakning vilket aktualiserar reglerna i kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningens regelverk.

När krävs tillstånd för kamerabevakning?

Tillstånd till kamerabevakning krävs om bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde, samt bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). I det följande kommer jag att förklara vad "en plats dit allmänheten har tillträde", samt "allmänt intresse" egentligen innebär.

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09). I ditt fall har dock allmänheten tillträde till utrymmet runt din port, och det är därför en plats dit allmänheten har tillträde.

Uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Övervakning av sin port bör alltså inte utgöra ett utförande av uppgift av allmänt intresse.

Tillstånd till kamerabevakning krävs alltså inte i ditt fall.

Vad säger dataskyddsförordningen?

En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 dataskyddsförordningen. I och med att förordningen blir aktuell i samband med kamerabevakning måste du bland annat ha ett berättigat intresse av att bevaka, som väger tyngre än den identifierbara personens integritetsintresse (artikel 6). Har du inte ett sådant starkt berättigat intresse, utgör din personuppgiftsbehandling (kamerabevakning) en olaglig behandling. I ditt fall skulle brottsligheten utanför er port möjligen kunna innebära att du har ett sådant berättigat intresse.

Vidare måste du bland annat tydligt informera om vem som bevakar, vilket syfte bevakningen har, och vart den som bevakas kan vända sig för ytterligare information och utkrävande av sina dataskyddsrättigheter (artikel 15). En tydlig markering av att bevakning görs fordras därför.

Sammanfattning

Trots att kravet på tillstånd enligt kamerabevakningslagen troligen inte blir aktuellt i ditt fall, måste du vid kamerabevakningen ta hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen. Att kamerabevaka din port skulle kunna utgöra en laglig personuppgiftsbehandling om ditt intresse att bevaka väger tyngre än den identifierade personens integritetsintresse.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (226)
2021-12-21 Får personnummer anges synligt på postförsändelser?
2021-12-17 Kan man ta bort domar från Mrkoll?
2021-12-15 Gäller GDPR en femtonårings hobbyprojekt?
2021-11-30 Begränsar GDPR min rätt att spela in samtal med min arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98495)