Är försörjningskravet uppfyllt om anknytningspersonen endast har garantipension som inkomstkälla?

2020-09-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga gällande försörjningskrav.Har Migrationsverket rätt att avslå ansökan om uppehållstillstånd om den som utlänning ska flytta till endast åberopar garantipension som inkomstkälla? Den motsvarar dock försörjningskravet att ha 8264:-/månaden för två personer.Mvh/Hannes
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som är anknytningsperson till en utlänning som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste uppfylla det försörjningskrav som framgår av 5 kap. 3 § b utlänningslagen. Försörjningskravet består av två delar, där den ena delen innefattar ett krav på en bostad av tillräcklig storlek och standard, och den andra delen ett krav på att anknytningspersonen ska ha en tillräckligt hög inkomst för att kunna försörja sig själv och den som ska flytta till Sverige.

Anknytningspersonen måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden, och utöver detta uppnår normalbeloppet för år 2020. För 2020 är detta normalbelopp 8 264 kr. Utgångspunkten är att anknytningspersonen ska ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Vad Migrationsverket räknar som arbetsrelaterade inkomster är lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Garantipension räknas däremot inte som en sådan ersättning, eftersom detta istället är ett skydd för den som haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet, och alltså inte är en sådan inkomst som uppfyller kravet på att vara arbetsrelaterad. Undantaget från detta är om anknytningspersonen har en tillräckligt stor förmögenhet som anknytningspersonen, övriga personer i dennes hushåll, och den som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under två år.

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?