FrågaARKIVÖvrigt30/10/2020

Är EU/EES-pass giltig ID-handling?

Hej. Jag är en norsk medborgare som bor och arbetar i Sverige, och har ett svensk personnummer. Dock har jag inte en svensk ID-handling. Det har inte varit något problem dom åren jag har bott här, då både polisen, vården, min svenska bank, postutlämning, transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan m.m alla godkänner pass utfärdat i et EU/EES-land (et godkännande jag antar på något sätt är kopplat till likabehandlingsprincipen inom EU/EES?).

Men på sistone har jag upplevd att två stora aktörer inom klädindustrin (Lindex och Åhléns) har nekad mig att hämta ut et betalad paket, när jag har vald att hämta ut i butik. Jag har i alla tillfällen haft med mig giltigt norskt pass, ordernummer, medlemsnummer, sms-avi skickad till min telefon, och orderbekräftelse. Jag har blivit nekad att hämta ut paketen, då mitt pass enligt dom inte tillräckligt visar att jag är jag. Og jag har därför 3 frågor:

1) Kan en affär neka att godkänna et EU/EES-pass som en giltigt ID-handling?

2) Kan en affär neka att godkänna någon annan ID-handling (än svensk utfärdat sådan), när det inte är nämt med ett ord i köpevillkoren att legitimering med normalt godkända ID-handlingar INTE fungerar? Köpevillkoren visar til "legitimera sig vid uthämtning"

3) Är det lagligt att endast erbjuda köp av varor och tjänster til en specifik del av befolkningen?

Mvh

Marte Johansen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska besvara din frågeställning med den information jag har blivit given, återfinns det information som jag inte fått ta del av, kan utfallet bli ett annat vid besvarande av frågorna.

1)För att besvara din första fråga återfinns det ingen lag i Sverige som kräver att man måste identifiera sig vid uthämtandet av paket osv. Därmed finns det inget lagstadgat krav på giltiga id-handlingar vid uthämtning. Däremot kan vi ta stöd av annan lagstiftning för att utreda om ett norskt pass är att anse som giltig ID-handling. Enligt 3 kap 7 § Penningtvättslagen måste banker i Sverige kräva identifikation av sina kunder för att förhindra finansiella brott. För att uppfylla detta krav får bankerna själva utfärda direktiv om vad som ska anses som giltig ID-handling. I och med att banker accepterar norskt pass/EES-pass som giltig ID-handling för att utreda möjligheterna till finansiella brott, finns det mycket som talar för att det är en allmänt accepterad ID-handling. Skatteverkets egna hemsida hänvisar till att EU-pass är giltiga ID-handlingar, och att EES-pass utfärdade efter 2006 har samma säkerhetsstandard som ett EU-pass, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/idkort/villkorforattfaansokaomidkort/godkandaidhandlingar.4.76a43be412206334b89800035836.html#euees. Detta innebär alltså att ett norskt pass har samma säkerhetsstandard som ett svenskt pass (Svenskt pass = EU-pass). Ett norskt pass är därför lika användbart som ett svensk pass ur säkerhetssynpunkt. Accepteras svenskt pass, ska därför också norskt pass accepteras

2)Utifrån det ovan sagda i besvarande av fråga 1, bör resultatet vara att en affär som accepterar svenska pass som legitimation också måste acceptera EU- och EES-pass då säkerhetskraven är desamma. Vad gällande andra ID-handlingar så som körkort eller ID-kort inom EU och ESS bör samma standard hållas, varav dessa ID-handlingar också borde accepteras. Dock är detta inte lika säkert då det kan finnas olika säkerhetskrav på olika ID-handlingar i olika EU-och EES-länder. Vad gällande ID-handlingar utanför EU, bör andra krav ställas och affärer borde ha större möjlighet att vägra godta dessa.

3)I och med att det råder avtalsfrihet har affärer rätt att ingå avtal gällande varor och tjänster med vem dem vill, och därav också har de rätt att avstå från att ingå sådana avtal med personer de inte vill ingå avtal med. Skulle dock affärer avstå från att ingå affärer med en grupp kunder pga. religion, nationalitet osv. kan det utgöra diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Det är dock en gränsdragning från fall till fall.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?