FrågaPROCESSRÄTTSkiljemän22/12/2019

Är en skiljeklausul i en bolagsordning ett rättegångshinder?

Hej,

I vår bolagsordning så står det

"Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller

aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande."

Gäller det även om vi vill gå till domstol för brott mot lojalitetsplikten som en styrelseledamot har?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om en skiljeklausul och huruvida den är ett hinder för att ta upp en tvist i allmän domstol. Regler som besvarar frågan finns i Rättegångsbalken (RB).

Vilka tvister omfattar en skiljeklausul i en bolagsordning?

I en bolagsordning är det vanligt att införa skiljeklausuler. Utformningen av skiljeklausulen påverkar vilka tvister och parter som ska omfattas av ett framtida skiljeförfarande. En skiljeklausul har inga formkrav, men ska peka ut ett rättsförhållande.

I det här fallet är utformningen generell och pekar ut tvister som är uppkomna mellan bolaget och styrelse, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare. Det betyder att det inte finns en särskild typ av tvist som har pekats ut, utan klausulen bör även gälla tvister som rör lojalitetsplikt om parterna omfattas av klausulen. Rättsförhållandet som pekas ut är det mellan bolaget och de uppräknade aktörerna.

Är en skiljeklausul ett processhinder för allmän domstol?

För att en allmän domstol ska kunna handlägga en tvist måste domstolen vara behörig. Domstolen kan vara obehörig om det föreligger ett så kallat processhinder. Ett exempel på processhinder är en skiljeklausul, där parterna på förhand har avtalat om att lösa tvister i en skiljenämnd (10 kap. 17a § RB).

En skiljeklausul är ett dispositivt processhinder, vilket innebär att en domstol kan ta upp en tvist trots att det finns en skiljeklausul. För att domstolen ska förklara sig obehörig måste en av parterna invända mot domstolens behörighet och åberopa skiljeklausulen. Den invändande parten måste åberopa hindret vid första kontakten med domstolen, annars går rätten att invända mot domstolens behörighet förbi (34 kap. 2 § RB).

Avslutningsvis

Min bedömning är att skiljeklausulen omfattar en eventuell tvist rörande lojalitetsplikten mellan bolaget och styrelseledamoten. Det går att ansöka om stämning till en allmän domstol. Domstolen betraktar en skiljeklausul som ett dispositivt rättegångshinder, vilket innebär att någon av parterna måste åberopa skiljeklausulen för att göra domstolen obehörig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information och hjälp i ditt ärende.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Skiljemän? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”