Är en skiljeklausul i en bolagsordning ett rättegångshinder?

2019-12-22 i Skiljemän
FRÅGA
Hej,I vår bolagsordning så står det "Tvisters avgörande av skiljemänSkulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator elleraktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande."Gäller det även om vi vill gå till domstol för brott mot lojalitetsplikten som en styrelseledamot har?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om en skiljeklausul och huruvida den är ett hinder för att ta upp en tvist i allmän domstol. Regler som besvarar frågan finns i Rättegångsbalken (RB).

Vilka tvister omfattar en skiljeklausul i en bolagsordning?

I en bolagsordning är det vanligt att införa skiljeklausuler. Utformningen av skiljeklausulen påverkar vilka tvister och parter som ska omfattas av ett framtida skiljeförfarande. En skiljeklausul har inga formkrav, men ska peka ut ett rättsförhållande.

I det här fallet är utformningen generell och pekar ut tvister som är uppkomna mellan bolaget och styrelse, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare. Det betyder att det inte finns en särskild typ av tvist som har pekats ut, utan klausulen bör även gälla tvister som rör lojalitetsplikt om parterna omfattas av klausulen. Rättsförhållandet som pekas ut är det mellan bolaget och de uppräknade aktörerna.

Är en skiljeklausul ett processhinder för allmän domstol?

För att en allmän domstol ska kunna handlägga en tvist måste domstolen vara behörig. Domstolen kan vara obehörig om det föreligger ett så kallat processhinder. Ett exempel på processhinder är en skiljeklausul, där parterna på förhand har avtalat om att lösa tvister i en skiljenämnd (10 kap. 17a § RB).

En skiljeklausul är ett dispositivt processhinder, vilket innebär att en domstol kan ta upp en tvist trots att det finns en skiljeklausul. För att domstolen ska förklara sig obehörig måste en av parterna invända mot domstolens behörighet och åberopa skiljeklausulen. Den invändande parten måste åberopa hindret vid första kontakten med domstolen, annars går rätten att invända mot domstolens behörighet förbi (34 kap. 2 § RB).

Avslutningsvis

Min bedömning är att skiljeklausulen omfattar en eventuell tvist rörande lojalitetsplikten mellan bolaget och styrelseledamoten. Det går att ansöka om stämning till en allmän domstol. Domstolen betraktar en skiljeklausul som ett dispositivt rättegångshinder, vilket innebär att någon av parterna måste åberopa skiljeklausulen för att göra domstolen obehörig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information och hjälp i ditt ärende.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Julia Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?