FrågaFAMILJERÄTTAdoption20/01/2017

Är en adoption möjlig i vår situation?

Hej,

Min dotter är född 2007 och förhållandet med den biologiska pappan tog slut när dottern fyllde 1 år (år 2008). Pappan flyttade då utomlands till Finland (han är finlandsvensk). Min dotter har ingen kontakt med sin biologiska pappa och önskar heller ingen kontakt med denne. Jag har försökt, när hon var yngre att hon skulle prata med sin far via Skype med hon ville inte alls. De pratade även kort i tfn några enstaka gånger för ca 4-5 år sedan. I juli 2015 fick jag ensam vårdnad om min dotter. Min sambo sedan 9 år har en fullvärdig fadersroll med allt som rör trygghet, kärlek och god uppfostran för min dotter. Min dotter har kallat honom pappa sedan hon var 2 år, självmant. Vi benämnde honom aldrig som "pappa" för henne utan använde hans förnamn. För tre år sedan fick jag och min sambo ett gemensamt barn, han har även två nu vuxna barn sedan innan som betraktar min dotter som sin lillasyster. Om vi gifter oss, har min sambo möjlighet att adoptera min snart 10-åriga dotter och bli hennes far i juridisk mening?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om adoption finner du i föräldrabalken (1949:381) 4 kap.

I föräldrabalken 4 kap 1 § framgår att en kvinna eller man som fyllt 25 år har rätt att adoptera. Huvudregeln är att makar (två personer som är gifta med varandra) ska adoptera gemensamt. En make kan även adoptera den andre makens barn med följden att barnet efteråt betraktas som deras gemensamma, s.k. gemensam adoption, se föräldrabalken 4 kap 3 §.

Om du och din sambo gifter er och därefter låter adoptionen ske så kommer din dotter att förlora sitt rättsliga band till sin biologiska pappa. Detta innebär att hon inte kommer att betraktas som dotter till honom längre och heller inte kunna ärva honom vid hans dödsfall. Din dotter kommer däremot att behålla sitt rättsliga band till dig och också få ett nytt rättsligt band till hennes nya pappa (din sambo som kommer bli din man), se föräldrabalken 4 kap 8 §.

Regeln om att makar ska adoptera gemensamt innebär att sambor, alternativt särbos, inte får adoptera gemensamt. Om du och din sambo inte gifter er men ändå vill att din dotter ska adopteras av honom så kommer konsekvensen bli att din dotter förlorar sitt rättsliga band till både dig och hennes biologiska pappa eftersom du och din sambo inte är gifta.

När ett barn fyllt 12 år får hon eller han inte adopteras om hon eller han inte lämnar eget samtycke till att bli adopterad, se föräldrabalken 4 kap 5 § 1 st. Om barnet som ska adopteras inte är 18 år krävs samtycke från barnets biologiska föräldrar för att adoption ska bli möjlig, se föräldrabalken 4 kap 5 a §.

Enligt föräldrabalken 4 kap 6 § 1 st. ska tingsrätten pröva om adoptionen är lämplig. Adoption får ske ska om det är till fördel för barnet. Den sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha en vilja att uppfostra. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum.

När man gör en ansökan om adoption kommer en lämplighetsbedömning att utföras. Vid bedömningen tar man särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Det står också att socialnämnden bara enstaka gånger gett ett godkännande till sökanden av högre ålder.

Om din sambo vill adoptera din dotter ska han vända sig till den tingsrätt där han har sin hemvist, se föräldrabalken 4 kap 9 §. I hans ansökan till tingsrätten ska han skriva att det gäller adoption av ett barn och ange sitt och barnets namn och personnummer. Brevet ska sedan undertecknas av honom och din dotter. Han ska även bifoga sitt och din dotters personbevis.

I brevet ska din sambo även ange motivet till adoptionen. Han kan till exempel ange att han har uppfostrat henne och att de har en förälder/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Han bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er, se föräldrabalken 4 kap 6 § 2 st.

Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. De biologiska föräldrarna kan stoppa adoptionen om din dotter är under 18 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”