Är en adoption möjlig i vår situation?

2017-01-20 i Adoption
FRÅGA
Hej,Min dotter är född 2007 och förhållandet med den biologiska pappan tog slut när dottern fyllde 1 år (år 2008). Pappan flyttade då utomlands till Finland (han är finlandsvensk). Min dotter har ingen kontakt med sin biologiska pappa och önskar heller ingen kontakt med denne. Jag har försökt, när hon var yngre att hon skulle prata med sin far via Skype med hon ville inte alls. De pratade även kort i tfn några enstaka gånger för ca 4-5 år sedan. I juli 2015 fick jag ensam vårdnad om min dotter. Min sambo sedan 9 år har en fullvärdig fadersroll med allt som rör trygghet, kärlek och god uppfostran för min dotter. Min dotter har kallat honom pappa sedan hon var 2 år, självmant. Vi benämnde honom aldrig som "pappa" för henne utan använde hans förnamn. För tre år sedan fick jag och min sambo ett gemensamt barn, han har även två nu vuxna barn sedan innan som betraktar min dotter som sin lillasyster. Om vi gifter oss, har min sambo möjlighet att adoptera min snart 10-åriga dotter och bli hennes far i juridisk mening?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om adoption finner du i föräldrabalken (1949:381) 4 kap.

I föräldrabalken 4 kap 1 § framgår att en kvinna eller man som fyllt 25 år har rätt att adoptera. Huvudregeln är att makar (två personer som är gifta med varandra) ska adoptera gemensamt. En make kan även adoptera den andre makens barn med följden att barnet efteråt betraktas som deras gemensamma, s.k. gemensam adoption, se föräldrabalken 4 kap 3 §.

Om du och din sambo gifter er och därefter låter adoptionen ske så kommer din dotter att förlora sitt rättsliga band till sin biologiska pappa. Detta innebär att hon inte kommer att betraktas som dotter till honom längre och heller inte kunna ärva honom vid hans dödsfall. Din dotter kommer däremot att behålla sitt rättsliga band till dig och också få ett nytt rättsligt band till hennes nya pappa (din sambo som kommer bli din man), se föräldrabalken 4 kap 8 §.

Regeln om att makar ska adoptera gemensamt innebär att sambor, alternativt särbos, inte får adoptera gemensamt. Om du och din sambo inte gifter er men ändå vill att din dotter ska adopteras av honom så kommer konsekvensen bli att din dotter förlorar sitt rättsliga band till både dig och hennes biologiska pappa eftersom du och din sambo inte är gifta.

När ett barn fyllt 12 år får hon eller han inte adopteras om hon eller han inte lämnar eget samtycke till att bli adopterad, se föräldrabalken 4 kap 5 § 1 st. Om barnet som ska adopteras inte är 18 år krävs samtycke från barnets biologiska föräldrar för att adoption ska bli möjlig, se föräldrabalken 4 kap 5 a §.

Enligt föräldrabalken 4 kap 6 § 1 st. ska tingsrätten pröva om adoptionen är lämplig. Adoption får ske ska om det är till fördel för barnet. Den sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha en vilja att uppfostra. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum.

När man gör en ansökan om adoption kommer en lämplighetsbedömning att utföras. Vid bedömningen tar man särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Det står också att socialnämnden bara enstaka gånger gett ett godkännande till sökanden av högre ålder.

Om din sambo vill adoptera din dotter ska han vända sig till den tingsrätt där han har sin hemvist, se föräldrabalken 4 kap 9 §. I hans ansökan till tingsrätten ska han skriva att det gäller adoption av ett barn och ange sitt och barnets namn och personnummer. Brevet ska sedan undertecknas av honom och din dotter. Han ska även bifoga sitt och din dotters personbevis.

I brevet ska din sambo även ange motivet till adoptionen. Han kan till exempel ange att han har uppfostrat henne och att de har en förälder/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Han bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er, se föräldrabalken 4 kap 6 § 2 st.

Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. De biologiska föräldrarna kan stoppa adoptionen om din dotter är under 18 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95763)