FrågaÖVRIGTPUL/GDPR29/04/2023

Är det tillåtet för skolor att spela in föreläsningar enligt GDPR?

Hej! Jag går på en yrkeshögskola som sänder många föreläsningar via Teams. Alla elever önskar att föreläsningarna spelas in så att vi kan kolla i efterhand men skolan säger att det inte är tillåtet pga GDPR då det inte går att undvika att elever finns med i inspelningarna. De hävdar också att vi inte kan ge samtycke till det då vi står i beroendeställning till skolan. Stämmer det? Finns det något vi kan göra för att komma runt det? Alla i klassen har det som önskemål, det hade hjälpt oss alla i våra studier. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kan det vara tillåtet att spela in föreläsningar?

Om man spelar in ett samtal som man själv inte deltar i bedöms detta vara olovlig avlyssning (4 kap. 9a§ Brottsbalken). Så länge man själv deltar i samtalet så är det lagligt, oavsett om andra personer som deltar inte är medvetna om att man spelar in. 


Som student får man lov att spela in en föreläsning om den används för eget privat bruk.


Vad gäller skolans möjlighet att spela in föreläsningar kan det begränsas av GDPR. GDPR har till syfte att säkerställa ett skydd av personuppgifter. Bild likaså film anses som en personuppgift enligt GDPR. Enligt GDPR måste personuppgifter samlas in och behandlas på ett sätt som är förenkligt med principerna för dataskydd, vilket omfattar principen om ändamålsbegränsning. Personuppgifter får samlas in för specifika legitima ändamål, som exempelvis för att utföra en uppgift av allmänt intresse.


Det kan vara tillåtet att spela in föreläsningar om det anses vara en förutsättning för att undervisningen ska kunna genomföras, på den rättsliga grunden att det skulle vara en nödvändighet för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det kan bero på vad det är för typ av undervisning och vad syftet är med tillfället. Exempelvis skulle ett examinationsmoment kunna vara en situation där det kan anses nödvändigt att spela in. Om inspelningen anses nödvändig som en del av undervisningen eller för betygsunderlag, så kan det alltså vara tillåtet med inspelade föreläsningar. I sådana fall krävs inte samtycke. 


Om det inte finns någon laglig grund för att spela införeläsningar, krävs det samtycke från studenterna om de hörs eller syns i inspelningen. Precis som du nämner kan det dock finnas en problematik i att lämna ett giltigt samtycke som student, eftersom studenter kan anses stå i ett beroendeförhållande till skolan. Vid användning av exempelvis Zoom kan studenter ges möjlighet att godkänna inspelningen i början av föreläsningen, där man annars kan ges möjlighet att lämna innan inspelningen börjar. I ett sådant fall står studenter inför ett val att antingen godkänna inspelningen, eller att gå miste om undervisningen. Den situationen visar på problematiken med samtycke. Det finns emellertid möjlighet att reglera deltagarnas kameror och mikrofoner och besluta att frågor ställs till läraren privat, för att på så sätt undvika att elever deltar i inspelningen och på så sätt inte behöva hantera kravet på samtycke.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”