FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/12/2018

Är det tillåtet för arbetsgivaren att ha som anställningsvillkor att jag måste stå för utbildningskostnaderna ifall jag avslutar min anställning inom tre månader?

Hejsan!

Jag är i fasen att erhålla en anställning som kundtjänstmedarbetare. Jag vet ännu inte vilket kollektivavtal som tillämpas. Det eventuella anställningen kommer att delegeras genom ett bemanningsföretag till en aktör som tillhandahåller kundtjänstsupport åt ett tredje företag.

Jag fick över telefon veta att om jag skulle välja att avsluta min "anställning" / "provanställning" / "utbildning"

inom tre månader fr.o.m. att jag börjar arbetet skulle jag inte erhålla lön för den sista månaden på grund av "kostnader för utbildning" eller liknande.

Min fråga är därför, har arbetsgivaren, i detta fall bemanningsföretaget eller den tillhandahållande aktören eller "huvudföretaget", var för sig eller tillsammans någon rätt att göra ett sådant avdrag från lönen av den anledningen att man avslutar en "anställning" eller "provanställning" eller "utbildning", var för sig?

Måste den arbetsgivare som i framtiden skulle vilja göra ett sådant avdrag kunna peka på en kostnad eller fordran som uppstått på grund av mitt avhopp eller är det efter arbetsgivarens tycke?

Mvh


Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska kunna tillgodogöra dig mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilka frågor som ska besvaras. Jag kommer därför börja med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara dina frågor utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att du funderar på att tacka ja till en anställning som kundtjänstmedarbetare för ett bemanningsföretag. Jag uppfattar det också som att du, i huvudsak, kommer tjänstgöra för en aktör som bemanningsföretaget har avtal med.

Jag uppfattar det som att du muntligen, över telefon, har blivit informerad om en del av de anställningsvillkor som kommer gälla för dig ifall du tackar ja till anställningen. Din anställning kommer börja som en provanställning.

Jag förstår det som att du under provanställningen kommer genomgå en utbildning som bekostas av bemanningsföretaget och som bemanningsföretaget anser är nödvändig för att du ska ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta hos dem.

Över telefon fick du veta att ifall du väljer att avsluta din anställning inom tre månader kommer du stå i skuld till bemanningsföretaget på en summa som motsvarar en månadslön. Bemanningsföretaget anser sig ha rätt till denna fordran med anledning av att fordran svarar mot de kostnader bemanningsföretaget haft med att utbilda dig.

Du vet ännu inte vilket kollektivavtal som gäller för dig.

Utifrån ovanstående förutsättningar är din fråga: Kan bemanningsföretaget (företaget) kräva att du ska ersätta företaget med en månadslön ifall du slutar din anställning inom tre månader med hänsyn till utbildningen?

Angående anställningsvillkor generellt och kollektivavtal särskilt

Tvingande regler (regler som inte går att avtala bort), till en arbetstagares förmån finns bl.a. i lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsmiljölagen (AML). I Sverige är dock mycket inom arbetsrätten förhandlingsbart. Under vilka villkor du kan vara tvungen att arbeta beror till mångt och mycket vad du kommer överens om med din arbetsgivare i ditt enskilda anställningsavtal. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal framgår vilka regler som gäller för dig och din anställning efter en läsning av ditt individuella anställningsavtal i kombination med en läsning av det kollektivavtal din arbetsgivare är bunden av.

Reglerna i kollektivavtalen har förhandlats fram efter diskussioner mellan representanter från arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer/arbetstagare. Det innebär att är en arbetsgivare på en arbetsplats kollektivavtalsbunden har arbetsgivaren ofta rättvisa anställningsvillkor med t.ex. övertidsersättning, ser till att pensionsspara åt dig, friskvårdsbidrag m.m.

Finns inget kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv avtala med din arbetsgivare om att du ska ha rätt till sådana förmåner jag nämnde ovan. Har du inte rätt till t.ex. friskvårdbidrag enligt ditt enskilda anställningsavtal och din arbetsgivare inte är kollektivavtalsbunden faller denna förmån bort för dig.

Jag kan inte heller säga vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats eller om din arbetsgivare över huvud taget är kollektivavtalsbunden.

Är det så att din arbetsgivare inte är kollektivavtalsbunden och du i ditt enskilda anställningsavtal har mycket stränga villkor – kan dessa villkor ogiltigförklaras med stöd av 36 § avtalslagen. Även om det kollektivavtal som är standard för "kundtjänstmedarbetare" inte gäller på din arbetsplats kan individuella villkor i ditt anställningsavtal mildras eller förklaras ogiltiga ifall de leder till en orimlig arbetssituation för dig i förhållande till under vilka villkor andra, i en liknande situation som dig fast med kollektivavtal, arbetar.

Jag uppfattar det som att ni är en ideell förening som har ett nyttjandeavtal med kommunen som innebär att ni får använda en av kommunens fastigheter för att bedriva någon form av flygverksamhet. Reglerna för arrendeavtal ser lite olika ut beroende på vilken typ av arrende det är fråga om.

Du har rätt att få lön för ditt arbete och arbetsgivaren har en skyldighet att se till så att arbetstagaren har den kompetens som behövs för att arbeta

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt, men har du börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna dig skriftlig information om alla väsentliga villkor gällande din anställning inom en månad från det att du började arbeta, se 6 c § LAS.

Jag skulle rekommendera dig att begära dessa villkor skriftligen redan nu så du vet vad du eventuellt tackar ja till.

De villkor du har rätt att få skriftligen är bl.a. vilken lön du ska få och när lönen ska betalas ut. Du ska aldrig behöva jobba gratis – så till vida det inte rör sig om ideellt arbete. Det framgår redan av bestämmelser i vår grundlag d.v.s. I Sverige accepteras inte slavarbete.

Enligt 3 kap. 3 § AML har arbetsgivaren en skyldighet att se till så att arbetstagarna har den utbildning som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Rätt man ska vara på rätt plats och har arbetsgivaren anställt någon för att ansvara över en viss tjänst som endast kan utföras ordentligt efter viss utbildning, är det arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla denna utbildning.

Generellt hindrar inte lagen att arbetsgivaren och den anställde i det enskilda anställningsavtalet kommer överens om att arbetsgivaren får kräva arbetstagaren på en viss summa ifall den anställde avslutar sin anställning inom viss tid.

I ditt fall tolkar jag dock villkoret som oskäligt med hänsyn till att arbetsgivaren har en skyldighet att se till så att personalen är kompetent för de uppgifter som arbetet kräver. Utbildningen måste du genomföra för att kunna sköta ditt arbete.

Mitt råd

Om jag var du och skulle ha fått det anställningserbjudande som du fått skulle jag:

-Be om att få ett utkast på mitt eventuella framtida anställningsavtal -I anställningsavtalet skulle jag se om arbetsgivaren hänvisat till något kollektivavtal -Om arbetsgivaren är kollektivavtalsbunden skulle jag läsa vilka rättigheter jag har enligt kollektivavtalet som jag kunde fylla ut mitt individuella anställningsavtal med -Om arbetsgivaren inte är kollektivavtalsbunden skulle jag än mer noga granska mitt individuella anställningsavtal och se så att arbetsgivaren t.ex. pensionssparar åt mig, betalar övertidsersättning (om det är vanligt för branschen) -Vad som är vanligt för branschen skulle jag försöka ta reda på genom att läsa in mig på vad som står i branschens kollektivavtal d.v.s. de som gäller för kundtjänstmedarbetare. Kollektivavtal går ofta att hitta på arbetstagarorganisationers hemsidor. -Jag skulle försöka förhandla bort villkoret om att jag, ifall jag avslutar min anställning inom tre månader, måste stå utan lön en månad p.g.a. utbildningskostnader för företaget. Utifrån arbetsgivarens skyldighet att se till så personalen har den utbildning som krävs för arbetet (3 kap. 3 § AML), min generella rätt till lön: att inte behöva jobba gratis (slavarbete) och utifrån 36 § avtalslagen d.v.s. att villkoret är oskäligt utifrån omständigheterna och ändå inte kommer erkännas rättslig giltighet ifall en tvist om fordran angående utbildningen skulle tas upp i domstol.

Jag vill uppmärksamma dig på att det inte är säkert att en domstol skulle ogiltigförklara villkoret om att du är skyldig att betala arbetsgivaren för utbildningen. Har du skrivit på ett anställningsavtal med ett sådant villkor kan det vara giltigt. Jag vet för lite i om din situation för att med säkerhet kunna uttala mig i saken.

Hur som helst råder jag dig att inte tacka ja eller skriva på ett anställningsavtal med ett sådant villkor. Försök istället förhandla bort villkoret och argumentera utifrån de rättsliga grunder jag angett ovan. Det kanske kan få din arbetsgivare att backa från villkoren.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vi undanber oss att besvara ytterligare frågor via mail. Skulle det vara så att jag helt missuppfattat din fråga får du självklart höra av dig till: vega.schortz@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000