FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/11/2022

Är det tillåtet att starta eget och ta med gamla kunder?

Hej, Jag är anställd hos ett it konsultföretag och arbetar som konsult hos en kund. Jag har funderat på att säga upp mig som konsult och starta eget. Kunden jag jobbar för just nu önskar att förlänga med mig under en längre period. Räknas det som att jag tjäl kunden om jag tar uppdraget som egen konsult? I avtalet står följande: Arbetstagaren är införstådd med att om anställningen upphör, har han inte rätt att ta över X koncernens kunder eller tidigare kunder till ett med X koncernen konkurrerande företag. Den anställdes åtagande gäller under en period av ett (1) år från anställningens upphörande.Med X koncernens kunder avses sådana kunder där den anställde har varit delaktig i uppdrag vid tidpunkten för anställningens upphörande eller under en period om ett (1) år dessförinnan.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågeställning

Jag tolkar det som att du är intresserad av en tolkning av avtalet samt andra eventuella möjligheter att förbi se detta avtal. 


Lojalitetsplikt

Denna plikt innebär att arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna. Huvudregeln är att alla arbetstagare är bundna av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under genom anställningsavtalet. Att inte följa lojalitetsplikten betyder att en bryter mot anställningsavtalet. Men i ditt fall verkar du vilja säga upp dig och sedan skapa ny verksahet. Detta är dock fortfarande inte helt problemfritt. 


Uppsägning och starta ny verksamhet

Utgångspunkten inom svensk rätt är att en arbetstagare sedan anställningen upphört fritt får bedriva konkurrerande verksamhet. Men den rätten kan begränsas genom s.k. konkurrensklausuler. Avtalet du skrivit under innehåller just sådan begränsning. Vilket gör att lojalitetsplikten även sträcker sig efter anställningen. Du har alltså som utgångspunkt ingen  rätt att starta en ny verksamhet och ta över kunder i enlighet med avtalet. 


Finns det någon möjlighet att ogiltigförklara avtalet?

För att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande krävs det att den är skälig, 38 § avtalslagen. Det är dock inte helt lätt att på förhand avgöra om en klausul anses skälig eller inte. Detta eftersom skälighetsbedömningen görs utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Däremot kan jag belysa att det domstolen beaktar i sin bedömning är bland annat hur omfattande klausulen är, bindningstid, vad för ekonomisk kompensation arbetstagaren får under bindningstiden. Om vi kikar på ditt fall så begränsar klausulen  att du inte får ta över kunder du fått genom anställningen. Vidare gäller konkurrensklausulen i 12 månader (vilket är lång tid men inte något som i sig gör att klausulen anses oskälig). Bindningstiden bör i normalfallet inte överstiga 18 månader eller åtminstone inte 24 månader (AD 2017 nr 38 och 1969 års överenskommelse). Mot bakgrund av den informationen du ger mig så gör jag bedömningen att klausulen inte är oskälig. Det vore alltså i strid med avtalet om du startade ett eget och sedan fortsätta arbeta med kunden. Det bör dock uppmärksammas att detta är min bedömning och att utfallet skulle kunna bli annat i en domstolsprocess. 


Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,


Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000